Swydd Wag

Ar hyn o bryd mae’r Ŵyl yn chwilio am Reolwr Cyffredinol i weithio’n agos â’r Cyfarwyddwr Artistig i adeiladu ar ei sefyllfa bresennol wrth iddi agosáu at garreg filltir bwysig – ei 50 mlwyddiant yn 2019.

Am wybodaeth bellach am y swydd a sut i wneud cais, cliciwch  yma

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:  5.30yp ddydd Gwener 12 Mai

 

Am drafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Jennifer Hill 07891 765696