BBC NOW – VOICES – WEDNESDAY 15TH SEPTEMBER 2021

 

We’re sorry to announce that BBC NOW have informed us that tonight’s concert will not be live streamed due to technical difficulties.  The concert will be shown at a later date tbc.  We’re sorry for any disappointment this will course and are looking forward to sharing the concert with you soon.

 

Mae’n ddrwg gennym gyhoeddi bod BBC NAWR wedi ein hysbysu na fydd y cyngerdd heno yn cael ei ffrydio’n fyw oherwydd anawsterau technegol. Bydd y cyngerdd yn cael ei ddangos yn nes ymlaen tbc. Mae’n ddrwg gennym am unrhyw siom y bydd hyn yn ei gwrs ac rydym yn edrych ymlaen at rannu’r cyngerdd gyda chi yn fuan.