Gadewch i ni argymell cyngerdd i chi

Armida Quartet © Felix Broede

 

Mae 11 o gyngherddau yng Ngŵyl Bro Morgannwg eleni, pob un yn arddangos peth o’r gerddoriaeth orau gan gyfansoddwyr sy’n byw heddiw. Wrth reswm, fedrwch chi ddim mynd i bob un ohonynt. Ond os ydych am gael blas o’r arlwy yn unig, lle mae dechrau?

 

 

 

Dw i eisiau cyngerdd sydd…

… Yn wledd o ddanteithion amrywiol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os felly, dewch i gyngerdd ein noson agoriadol gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Mae yna smorgasbord o naw darn byr. Mae’r rhain yn cynnwys perfformiad am y tro cyntaf yng Nghymru o ddarn cerddorfaol diweddaraf Steve Reich a chaneuon melodig hyfryd gan David Lang a John Metcalf.

Gwrandewch yma (John Metcalf Polly Garter’s Aria)

Nos Sadwrn 18 Mai, Canolfan Mileniwm Cymru

BWCIWCH NAWR

… Yn wledd o ddanteithion amrywiol

Ewenny Priory

Ymunwch â ni yn un o’n hoff leoedd i gynnal cyngherddau – priordy syfrdanol Ewenni a’i naws arbennig. Bydd Pedwarawd Armida o’r Almaen yn chwarae cerddoriaeth ac iddi flas rhyngwladol gan gynnwys gweithiau gan gyfansoddwyr o dras Rwsiaidd, Bwlgaraidd ac Azeriaidd.

Gwyliwch yma (Armida Quartet)

Nos Fercher 22 Mai, Priordy Ewenny

BWCIWCH NAWR

… Yn andros o hwyl

Sandbox Percussion

 

 

 

 

 

 

 

 

Am feistrolaeth sy’n eich gadael yn gegrwth, dewch i weld yr ensemble o America, Sandbox Percussion, yn chwarae cerddoriaeth gan Steve Reich ac eraill ar amrywiaeth o offerynnau anarferol, o botiau planhigion i wydrau gwin.

Gwyliwch yma

Dydd Mawrth 21 Mai, Neuadd Dewi Sant

BWCIWCH NAWR

… Am ddim

 

 

 

 

 

 

 

Gallwch fwynhau amrywiaeth o ddigwyddiadau di-dâl ar 18 a 19 Mai, penwythnos agoriadol yr Ŵyl. Bydd, Astrid, organ stryd o’r Iseldiroedd sydd wedi’i hadfer yn gariadlon, yn teithio o gwmpas Caerdydd a Bro Morgannwg yn chwarae cerddoriaeth newydd wedi’i hysgrifennu gan 10 cyfansoddwr o Gymru.

18 & 19 Mai

Mwy o wybodaeth ac amserau

Cliciwch yma am amserlen gyflawn y digwyddiadau