Gwin a Chaneuon Cymreig: Jeremy Huw Williams a Paula Fan

Jeremy Huw Williams and Paula Fan

Dydd Sul 3 Mawrth 2019, 5.00yh

Cyntedd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Composer Piece Duration Listen
John Hardy Tair Hen Gân Gymreig*
1 Cariad cyntaf
2 A ei di’r deryn du
3 Hiraeth
Paul Mealor Dwy Gân Werin
1 Suo Gân
2 Dafydd y Garreg Wen
John Metcalf Caneuon Caru Cymreig*
1 Ar lan y môr
2 Lisa Lân
3 Bugeilio’r Gwenith Gwyn
Pwyll ap Siôn Tair Cân Gymreig
1 Y Fam a'i Baban
2 Llanast
3 C'weiriwch Fy Ngwely
Nathan James Dearden Pedair Cân o Forgannwg*
1 Cân y Cathreinwr
2 Ffarwel fo i Langyfelach lon
3 Cân o Ogwr
4 Ym Mhontypridd mae 'mwriad

Dewch i ddathlu penwythnos Gŵyl Dewi Sant gyda rhai o ganeuon gwerin traddodiadol mwyaf hoff Cymru wedi’u trefnu gan gyfansoddwyr o Gymru sy’n byw heddiw, gan gynnwys Nathan James Dearden, John Hardy, Paul Mealor a Pwyll ap Siôn, yn ogystal â thri pherfformiad am y tro cyntaf yn y byd o weithiau gan John Metcalf. Noson arbennig o ganeuon a berfformir yn y Gymraeg gan y bariton Jeremy Huw Williams a’r pianydd Paula Fan.

Cynhelir y perfformiad hwn yng nghyntedd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae’r tocynnau’n cynnwys gwydraid o win Cymreig/diod feddal wrth gyrraedd.

Cenir y caneuon yn y Gymraeg a’u cyflwyno yn y Gymraeg a’r Saesneg.

*Yn dynodi’r perfformiad cyntaf yn y byd o’r gwaith yma.

BWCIWCH NAWR

Comisiynwyd Caneuon Caru Cymreig gan Dr Jeremy Huw Williams gyda chefnogaeth gan Ymddiriedolaeth RVW.