David Roche – Prayers of Method

6.45yh, Dydd Mawrth 14 Medi

Darllediad arlein o Neuadd Gyngerdd Prifysgol Caerdydd

Perfformiad cyntaf y byd.
Siwan Rhys (piano)

Composer Piece Duration Listen
David Roche Prayers of Method 20'

Bydd y cyngerdd hwn yn cael ei ffrydio yn fyw ar sianel YouTube Gŵyl Bro Morgannwg.

Ar ôl cael ei oedi dwy waith oherwydd y cyfyngiadau symud, rydym wrth ein bodd i allu cyhoeddi perfformiad cyntaf y byd o gomisiwn yr Ŵyl, Prayers of Method gan y cyfansoddwr o Gymru David Roche.

Darn ingol unigol i’r piano yw hwn am gariad a cholled, a bydd Siwan Rhys yn ei berfformio fel preliwd i’r cyngerdd Fruits of Silence am 7.30yh gyda Siwan a’r Solem Quartet. Ymunwch â ni am 6yh i glywed Prayers of Method a thrafodaeth am y darn.

Meddai David…

Darn o gerddoriaeth aml-symudiad, cathartig am golled yw Prayers of Method. Mae’r teitl a’r gweddi deitlog yn gyfeiriadau at gapeli Methodist yn agos at fy nghartref, sydd i mi, yn symbol o ddirywiad, trais a chariad. Mae’n eistedd yn anweladwy wrth graidd y gwaith hwn, gan gynnig atgofion aneglur i mi ac yn fframio’n amwys y digwyddiadau a oedd yn ysbrydoli ac yn llywio’r darn hwn. Mae llawer o’r rhain yn perthyn i golled. Nid yw colled bob amser yn golygu hiraeth, tristwch a galar. Rydym yn aml yn ei weld trwy lensys optimistiaeth, cariad, eiddilwch, ymgais i dderbyn a datrysiad rhannol. Y teimlad hwn sydd yn anodd ei ddal ac yn newid yn gyson sydd wrth graidd Prayers of Method. Rydw i’n gobeithio ei fod yn siarad â chi mewn rhyw ffordd. Mae pump gweddi i gyd: Prayer of Solitude and Love Prayer of Connectivity Prayer of Loss Prayer of Renewal Prayer of Method. Mae dau fersiwn o Prayers of Method. Yr unig wahaniaeth yw hanner cyntaf y gweddi gyntaf. Rydw i’n defnyddio’r un melodi yn y ddwy, ond mae’r daith a sut mae’n datblygu yn wahanol iawn. Fersiwn B yw hwn. Gall y perfformiwr adlibio’r pedlo i fod yn addas ar gyfer amgylchiadau eu perfformiad. 

 

Sgwrs cyn cyngerdd – 6.30yh – David Roche and Steph Power


Ni fyddwn yn codi unrhyw dâl ar gyfer perfformiadau 2021 ond rydym yn annog pawb i gefnogi artistiaid gŵyl eleni a’r dyfodol drwy wneud rhodd. Diolch o flaen llaw ar gyfer y cymorth hollbwysig hwn. ewch at ein tudalen Virgin Money Giving.