Amdanom Ni

John Metcalf © Matthew Thistlewood / Tŷ Cerdd

Wedi’i sefydlu gan y Cymro o gyfansoddwr, John Metcalf, ym 1969 gan ddathlu ei 50 mlwyddiant yn 2019, mae Gŵyl Bro Morgannwg wedi bod wrthi’n frwd yn curadu ac yn cyflwyno’r gorau o gerddoriaeth glasurol gyfoes flwyddyn ar ôl blwyddyn. Rydym am rannu gorfoledd gwrando a darganfod â chynulleidfaoedd sy’n ysu am brofi’r hyn sy’n newydd a blaengar ac rydym yn cydweithio â chyfansoddwyr rhyngwladol sy’n gwthio’r ffiniau i gomisiynu cerddoriaeth newydd sy’n adlewyrchu diwylliant cerddoriaeth glasurol heddiw ac yfory.

Mae Gŵyl Bro Morgannwg wedi tyfu yn ystod y 50 mlynedd diwethaf i ddod yn un o wyliau cyfoes mwyaf arloesol ac unigryw’r byd cerddoriaeth glasurol. Cyfansoddwr o fri o Gymru a Chanada yw’r Cyfarwyddwr Artistig, John Metcalf, sy’n cynhyrchu gweithiau yn llawer o’r prif ffurfiau cerddorol ac sydd drwy holl hanes yr ŵyl wedi ymroi i guradu a chomisiynu perfformiadau clasurol cyfoes sy’n gwthio ffiniau. Mae’r blynyddoedd a fu wedi cynnwys dathliadau mawr o waith y cyfansoddwyr rhyngwladol, Avro Part, Louis Andriessen a Steve Reich sydd wedi bod yn bresennol yn yr ŵyl gan alluogi ein cynulleidfaoedd i glywed yn uniongyrchol gan y cyfansoddwyr beth sydd wedi’u hysbrydoli.

Yn 2019 cyffro mawr i ni yw cynnwys cyfansoddwyr o fri rhyngwladol a chanddynt berthynas dros amser hir â’r ŵyl ar gyfer ein rhaglen 50 mlwyddiant, gan gynnwys Arvo Part, Steve Reich a Peteris Vasks ynghyd â’r cyfansoddwyr Prydeinig John Metcalf, Dobrinka Tabakova a Graham Fitkin. Byddwn hefyd yn cynnwys egin-gyfansoddwyr nad yw cynulleidfaoedd efallai wedi cael y cyfle i’w clywed o’r blaen fel Mark David Boden a Ben Wallace.

“Mae’r ŵyl fendigedig yma wedi hyrwyddo amrywiaeth enfawr o gyfansoddwyr dros yr hanner can mlynedd diwethaf a dw i’n ffodus iawn o fod yn un ohonynt. Mae wedi meithrin cynulleidfa gydymdeimladol ac anturus i gerddoriaeth newydd yng Nghymru, rhywbeth yr ydw i, fel cyfansoddwr, yn hynod ddiolchgar amdano.” Huw Watkins.

 

Management

Artistic Director: John Metcalf
General Manager: Caroline Tress
Marketing Consultant: John Holmes
Press Consultant: Hazel Hardy
Concerts Assistant: Tony Best

Trustees

David Lermon (Chair), Jennifer Hill, Michael Trickey, David Williams

Advisory Board

Tracey Harding (Vale of Glamorgan Council), Deborah Keyser, Dr Robert Fokkens