Amdanom Ni

John Metcalf © Matthew Thistlewood / Tŷ Cerdd

Wedi’i sefydlu gan y Cymro o gyfansoddwr, John Metcalf, ym 1969 gan ddathlu ei 50 mlwyddiant yn 2019, mae Gŵyl Bro Morgannwg wedi bod wrthi’n frwd yn curadu ac yn cyflwyno’r gorau o gerddoriaeth glasurol gyfoes flwyddyn ar ôl blwyddyn. Rydym am rannu gorfoledd gwrando a darganfod â chynulleidfaoedd sy’n ysu am brofi’r hyn sy’n newydd a blaengar ac rydym yn cydweithio â chyfansoddwyr rhyngwladol sy’n gwthio’r ffiniau i gomisiynu cerddoriaeth newydd sy’n adlewyrchu diwylliant cerddoriaeth glasurol heddiw ac yfory.

Mae Gŵyl Bro Morgannwg wedi tyfu yn ystod y 50 mlynedd diwethaf i ddod yn un o wyliau cyfoes mwyaf arloesol ac unigryw’r byd cerddoriaeth glasurol. Cyfansoddwr o fri o Gymru a Chanada yw’r Cyfarwyddwr Artistig, John Metcalf, sy’n cynhyrchu gweithiau yn llawer o’r prif ffurfiau cerddorol ac sydd drwy holl hanes yr ŵyl wedi ymroi i guradu a chomisiynu perfformiadau clasurol cyfoes sy’n gwthio ffiniau. Mae’r blynyddoedd a fu wedi cynnwys dathliadau mawr o waith y cyfansoddwyr rhyngwladol, Avro Part, Louis Andriessen a Steve Reich sydd wedi bod yn bresennol yn yr ŵyl gan alluogi ein cynulleidfaoedd i glywed yn uniongyrchol gan y cyfansoddwyr beth sydd wedi’u hysbrydoli.

Yn 2019 cyffro mawr i ni yw cynnwys cyfansoddwyr o fri rhyngwladol a chanddynt berthynas dros amser hir â’r ŵyl ar gyfer ein rhaglen 50 mlwyddiant, gan gynnwys Arvo Part, Steve Reich a Peteris Vasks ynghyd â’r cyfansoddwyr Prydeinig John Metcalf, Dobrinka Tabakova a Graham Fitkin. Byddwn hefyd yn cynnwys egin-gyfansoddwyr nad yw cynulleidfaoedd efallai wedi cael y cyfle i’w clywed o’r blaen fel Mark David Boden a Ben Wallace.

“Mae’r ŵyl fendigedig yma wedi hyrwyddo amrywiaeth enfawr o gyfansoddwyr dros yr hanner can mlynedd diwethaf a dw i’n ffodus iawn o fod yn un ohonynt. Mae wedi meithrin cynulleidfa gydymdeimladol ac anturus i gerddoriaeth newydd yng Nghymru, rhywbeth yr ydw i, fel cyfansoddwr, yn hynod ddiolchgar amdano.” Huw Watkins.

 

Management

Artistic Director: John Metcalf
Producer: Donna Reeves
Marketing Consultant: John Holmes
Press Consultant: Hazel Hardy
Concerts Assistant: Tony Best

Llywydd Anrhydeddus

David Williams

Bwrdd Cyfarwyddwyr

David Lermon (Chair), Jennifer Hill, Michael Trickey, David Williams BEM

Bwrdd Cynghori

Tracey Harding (Vale of Glamorgan Council), Deborah Keyser, Dr Robert Fokkens