Archebu

Archebion Teleffon: 0333 666 3366 (Llun – Gwen 9am – 7pm; Sad 9am – 5pm)

Cofiwch fod taliad o £1.50 am bob archeb teleffon

Archebu Ar lein

www.ticketsource.co.uk/valeofglamorganfestival (24 awr)

Codir ffi archebu o hyd at 10% ar bob gwerthiant.

I gael eich tocynnau ar ôl eu codi ar lein, dewiswch un o’r dewisiadau sy’n dilyn:

  • Printiwch eich e-docynnau gartref (am ddim)
  • Gofynnwch am gael anfon manylion eich tocynnau ar destun at eich ffôn symudol i’w dangos wrth y drws (cost 50c)
  • Gofynnwch am gael anfon eich tocynnau drwy’r post (cost £1.50)

Mae gan Bobl Anabl sydd angen cael eu hebrwng hawl I docyn am ddim ar gyfer eu cydymaith.