Astrid a Sandbox

© Noah Stern Weber

 

Dydd Sul 19 Mai 2019, yn ystod y dydd
Gwahanol ganolfannau yn yr awyr agored yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg


Cyfres o ddigwyddiadau mynediad agored i’r teulu cyfan gydag Astrid yr Organ Stryd ac Offerynnau Taro Sandbox. Cadwch lygad am berfformiadau yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, Ynys y Barri, Pier Penarth a mwy. Yr union amserau a lleoliadau i’w cyhoeddi a byddant yn dibynnu ar y tywydd – dilynwch ni ar Facebook am ddiweddariadau yn y cyfnod yn arwain at y digwyddiad ac ar y diwrnod.

 

10:30 – Lawnt Gwalia (Astrid) / Iard Kennixton (Sandbox), Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

13:30 – Pier Penarth

15:30 – Ynys y Barri (Lloches Ddwyreiniol)

 

Perchennog a Gweithredwr yr Organ Stryd Iseldiraidd: Francis Stapleton

Cydlynydd Prosiect yr Organ: David Roche

 

This project is supported by:

     

Vale of Glamorgan Festival is supported by PRS Foundation’s The Open Fund