Astrid yr Organ Stryd: 10 Perfformiad am y Tro Cyntaf yn y Byd

David Roche

Nos Sadwrn 18 Mai 2019, 11.00, Llwyfan Glanfa, Canolfan Mileniwm Cymru

18 Mai 2019, 13.00, Basn Hirgrwn, Bae Caerdydd

19 Mai 2019: Lawnt Gwalia, St Fagans National Museum of History (10:30am), Pier Penarth (1:30pm), Lloches Ddwyreiniol, Ynys y Barri (3:30pm)

I ddathlu 50 mlwyddiant GBM, rydym wedi comisiynu deg cyfansoddwr (wyth ohonynt o Gymru) i ysgrifennu darnau byrion i’r organ stryd. Bydd y gweithiau newydd yn cael eu perfformio am y tro cyntaf yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, cyn mynd ar daith i Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, Ynys y Barri, Pier Penarth, Aberystwyth, Llanrwst a Bangor.

Rydyn ni wedi’n cyffroi’n lân o feddwl y bydd y prosiect hwn yn creu llwyfan i ddathlu cyfansoddwyr sefydledig sydd eisoes wedi ennill gwobrau lu ochr yn ochr â doniau iau cyffrous. Mae’r holl gyfansoddwyr wedi’u dethol am y gallu a rennir ganddynt i leisio rhywbeth gwirioneddol unigryw drwy eu cerddoriaeth.

Ymunwch â ni ar gyfer y cyngerdd yma sy’n cynnwys 10 perfformiad am y tro cyntaf yn y byd i Astrid yr Organ Stryd Iseldiraidd gan:

Mark David Boden, Graham Fitkin, Gareth Glyn, John Metcalf, Lynne Plowman, Steph Power, Guto Pryderi Puw, Claire Victoria Roberts, David Roche a Ben Wallace.

Mae’r perfformiad hwn am ddim ac yn ddidocyn – dewch draw i weld faint o gyfansoddwyr y gallwch eu gweld yn y dorf!

Perchennog a Gweithredwr yr Organ Stryd Iseldiraidd: Francis Stapleton

Cydlynydd Prosiect yr Organ: David Roche