BBC NOW

7.30yh, Dydd Mercher 15 Medi

Darllediad arlein a radio o Neuadd Hoddinott y BBC, Canolfan Mileniwm Cymru

Cerddorfa Genedlathol Gymreig y BBC
Geoffrey Paterson - arweinydd

Composer Piece Duration Listen
Pēteris Vasks Cantabile 8'
Guto Puw Ultrasonic 7'
Sarah Jenkins Trallali, Trallaley, Trallalera 8'
Judith Weir I Give You the End of a Golden String 16'
John Metcalf Dances From Forgotten Places 15'

Mae ein cyngerdd blynyddol gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn dod â cherddoriaeth at ei gilydd gan bob un o bump cyfansoddwr dethol eleni. Fel cydweithrediadau blaenorol, mae’n gyfoethog o ran amrywiaeth ac yn dangos y deinamigrwydd a’r cyffro o glywed cerddoriaeth gan gyfansoddwyr sy’n byw heddiw o Gymru a thu hwnt. 

Mae Dances from Forgotten Places gan John Metcalf yn ddarn mwy personol o lawer, sydd yn dathlu’n rhannol ysbrydoliaeth a chymorth cyfeillgarwch. Mae pob un o’r casgliad hwn o chwech dawns – pump cyflym ac un araf – wedi’i ysbrydoli’n arbennig gan un o ffrindiau’r cyfansoddwr ac yn adlewyrchu eu personoliaethau gwahanol.

Arweinir Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC gan yr arbenigwr cerddoriaeth gyfoes Geoffrey Paterson, sydd yn gartrefol yn gweithio gyda cherddoriaeth mor amrywiol â Steve Reich a West Side Story.

Sgwrs egwyl – Judith Weir a Rian Evans


Ni fyddwn yn codi unrhyw dâl ar gyfer perfformiadau 2021 ond rydym yn annog pawb i gefnogi artistiaid gŵyl eleni a’r dyfodol drwy wneud rhodd. Diolch o flaen llaw ar gyfer y cymorth hollbwysig hwn. ewch at ein tudalen Virgin Money Giving.


Cefnogwyr