Canu John Metcalf

7.30yh, Dydd Iau 16 Medi

Darllediad arlein

Caryl Hughes - mezzo-soprano
Paul Carey Jones - bariton
Wyn Davies - piano

Composer Piece Duration Listen
John Metcalf detholion o Auden Songs
John Metcalf detholion o Caneuon Y Gerddi
John Metcalf detholion o In Time of Daffodils
John Metcalf Mi Gerddaf Gyda Thi
John Metcalf detholion o Under Milk Wood, yr opera

Bydd y cyngerdd hwn yn cael ei ffrydio’n ar sianel YouTube Gŵyl Bro Morgannwg.

Sefydlwyd Gŵyl Bro Morgannwg ym 1969 gan y cyfansoddwr John Metcalf sydd wedi bod yn Gyfarwyddwr Artistig ers hynny. Heno rydym yn dathlu cerddoriaeth o bedwar degawd o’i gasgliadau o ganeuon ac operâu.

Rydym yn dechrau yn agos at y cychwyn, gyda detholion o Auden Songs, 1974, un o’r casgliadau cynnar a oedd yn sefydlu ei enw da fel un o brif cyfansoddwyr Cymru, gan gynnwys gosodiadau o gerddi enwog WH Auden Nocture ac Autumn Song. 

Rydym yn cyrraedd y presennol, bron, gyda Mi Gerddaf Gyda Thi, gosodiad o eiriau dienw y mae John yn eu disgrifio fel, “ymysg y llinellau mwyaf prydferth a ysgrifennwyd erioed yn y Gymraeg” a gyfansoddwyd ar gyfer ei briodas yn 2016. 

Mae Gŵyl eleni yn cau gyda chaneuon o un o weithiau enwocaf John, Under Milk Wood, yr opera sy’n seiliedig ar ddrama radio eiconig Dylan Thomas, a enwebwyd ar gyfer Gwobr Dangosiad Cyntaf y Byd yn y Gwobrau Opera Rhyngwladol. 

Caiff y cymgerdd arbennig hwn ei gyflwyno o’r piano gan Wyn Davies, sydd yn cyfeilio triawd o gantorion ar flaen y gad o Gymru sydd yn adnabyddus am eu perfformiadau ar lwyfan Opera Cenedlaethol Cymru. Byddwn hefyd yn clywed gan Keith Turnbull, a oedd yn cyfarwyddo Under Milk Wood pan gafwyd ei dangosiad cyntaf yng Nghanolfan Celfyddydau Talesin yn 2014.


Ni fyddwn yn codi unrhyw dâl ar gyfer perfformiadau 2021 ond rydym yn annog pawb i gefnogi artistiaid gŵyl eleni a’r dyfodol drwy wneud rhodd. Diolch o flaen llaw ar gyfer y cymorth hollbwysig hwn. ewch at ein tudalen Virgin Money Giving.