Cefnogwch Ni

Bu a bydd yr ŵyl bob amser yn ymwneud â hybu a chefnogi gwaith cyfansoddwyr heddiw sy’n dal i’n hysbrydoli, ein cyfareddu a’n dallu â’u creadigrwydd anhygoel a’u hysfa artistig i ganfod ffyrdd newydd o ddehongli’r 20fed a’r 21ain ganrif drwy eu cerddoriaeth.

Cyfeillion yr Ŵyl

Mae Cyfeillion yr Ŵyl yn chwarae rôl allweddol wrth gefnogi cyflwyno ein rhaglen eang uchelgeisiol lle bydd artistiaid, cyfansoddwyr a chynulleidfaoedd yn ymgyfeillachu a mwynhau cyngherddau unigryw llawn arloesedd ac ysbrydoliaeth.

I ymuno â Chyfeillion yr Ŵyl, y cwbl sydd raid i chi ei wneud yw lawrlwytho Vale of Glamorgan Friends Membership Form

Cyfraniadau Cyffredinol

Mae pob un geiniog a phunt a roddir i’r Ŵyl yn gwneud gwahaniaeth. Os hoffech wneud cyfraniad heddiw, ewch at ein tudalen

Cymynroddi

Byddai gadael rhodd i’r Ŵyl yn eich ewyllys yn gwneud gwahaniaeth parhaol i’r sefydliad, gan ddiogelu’r ŵyl i’r cenedlaethau a ddaw. Drwy ein cofio fel hyn gyda chymynrodd o unrhyw faint, byddwch yn ein galluogi i barhau i gyflwyno toreth o gerddoriaeth ac artistiaid newydd i gynulleidfaoedd, cefnogi creu gwaith newydd sy’n ymateb i’r byd sydd ohoni a bywoliaethau ein cyfansoddwyr gwych, hen a newydd, y rhai sydd wedi ennill eu plwy’ a’r rhai sy’n dod i’r fei. Os ydych yn ystyried hyn a hoffech gael gwybod mwy, cysylltwch â’r Ŵyl: office.vogfestival@gmail.com a byddwn yn falch iawn o drafod hyn ymhellach gyda chi.