Cefnogwch Ni

Bu a bydd yr ŵyl bob amser yn ymwneud â hybu a chefnogi gwaith cyfansoddwyr heddiw sy’n dal i’n hysbrydoli, ein cyfareddu a’n dallu â’u creadigrwydd anhygoel a’u hysfa artistig i ganfod ffyrdd newydd o ddehongli’r 20fed a’r 21ain ganrif drwy eu cerddoriaeth.

Cylchoedd Cefnogi 2017

Mae ein Cylchoedd Cefnogi’n cynnig y cyfle i chi i’n helpu i gomisiynu gweithiau newydd, cefnogi cyfansoddwyr ifainc sy’n cychwyn arni yn y proffesiwn a dod ag artistiaid rhyngwladol i’r Ŵyl.

Stiwdio Gyfansoddwyr Peter Reynolds

Isafswm rhodd a awgrymir: £50

Yn fenter gydweithredu rhwng yr Ŵyl ac Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd, bydd y stiwdio’n croesawu 8 cyfansoddwr dawnus ar ddechrau eu gyrfaoedd a fydd yn ymdrwytho yn yr Ŵyl ac yn cysylltu’n uniongyrchol â llu o gyfansoddwyr sefydledig yn anffurfiol ac mewn seminarau a sesiynau unigol gan dderbyn arweiniad ac adborth ar eu gwaith. Yn ogystal â mynychu sesiynau ymarfer a pherfformiadau, bydd y cyfansoddwyr yn ysgrifennu darn byr i un o ddau ensemble ac yn clywed eu gwaith yn cael ei berfformio mewn gweithdy cyhoeddus agored.

Dymunai’r Ŵyl ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth hael i’r rhaglen hon 

 • Peter Bowen
 • Howard Cheesman
 • Leslie & Elizabeth Collins
 • Ken Griffin
 • Bette Griffiths
 • Peter McGuffin & Anne Farmer
 • David & Gillie Williams

 

Cylch Cefnogi Comisiynu

Isafswm rhodd a awgrymir: £100

Cefnogir 3 chomisiwn newydd a chyffrous gan gyfansoddwyr gwahanol i’w gilydd gan ein Cylch Cefnogi Comisiynu ar gyfer 2017:

ben-wallace Y cyfansoddwr ifanc o America, Ben Wallace – comisiwn i Grand Band
steph-power Y Gymraes er anrhydedd, Steph Power – comisiwn i Driawd Marsyas
01-y-twr-small Guto Puw, un o enwau mwyaf sefydledig Cymru – comisiwn i Organ Ffair/Onyx Brass

 

Dymunai’r Ŵyl ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth hael i’r rhaglen hon 

 • Howard Cheesman
 • Simon & Sian Heilbron
 • Lyndon Jones (Steph Power)
 • David & Val Lermon
 • Domini Lipman (Steph Power)
 • Paul & Jane Motte (Steph Power)

 

Cylch Cefnogi Artistiaid Rhyngwladol: Preswyliad Grand Band

Isafswm rhodd a awgrymir: £250

Gan ymweld â Chymru am y tro cyntaf, mae’r grŵp 6 phiano Grand Band yn hedfan draw’n uniongyrchol o Efrog Newydd i gymryd rhan mewn preswyliad deuddydd yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd. Yn ystod eu hamser gyda ni, byddant yn gweithio â phianyddion ifainc o Brifysgol Caerdydd ac yn cymryd rhan yn y stiwdio gyfansoddwyr (22 Mai) gan gyflwyno dau gyngerdd (23 Mai). Ar gyfer yr holl berfformiadau byddant wrthi ar 6 phiano cyngerdd a ddygir yn arbennig i’r ganolfan. Dyma gyfle prin i dystio i sioe fawreddog o’r fath!

Gallwch ddysgu mwy am yr holl gynlluniau hyn, sut gallwch wneud cyfraniad ariannol i’r cylchoedd cefnogi a sut bydd eich cefnogaeth yn cael ei chydnabod drwy lawrlwytho ein llyfryn Cylchoedd Cefnogi Gŵyl 2017

Cyfeillion yr Ŵyl

Mae Cyfeillion yr Ŵyl yn chwarae rôl allweddol wrth gefnogi cyflwyno ein rhaglen eang uchelgeisiol lle bydd artistiaid, cyfansoddwyr a chynulleidfaoedd yn ymgyfeillachu a mwynhau cyngherddau unigryw llawn arloesedd ac ysbrydoliaeth.

I ymuno â Chyfeillion yr Ŵyl, y cwbl sydd raid i chi ei wneud yw lawrlwytho Vale of Glamorgan Friends Membership Form

Cyfraniadau Cyffredinol

Mae pob un geiniog a phunt a roddir i’r Ŵyl yn gwneud gwahaniaeth. Os hoffech wneud cyfraniad heddiw, ewch at ein tudalen Virgin Money Giving

Cymynroddi

Byddai gadael rhodd i’r Ŵyl yn eich ewyllys yn gwneud gwahaniaeth parhaol i’r sefydliad, gan ddiogelu’r ŵyl i’r cenedlaethau a ddaw. Drwy ein cofio fel hyn gyda chymynrodd o unrhyw faint, byddwch yn ein galluogi i barhau i gyflwyno toreth o gerddoriaeth ac artistiaid newydd i gynulleidfaoedd, cefnogi creu gwaith newydd sy’n ymateb i’r byd sydd ohoni a bywoliaethau ein cyfansoddwyr gwych, hen a newydd, y rhai sydd wedi ennill eu plwy’ a’r rhai sy’n dod i’r fei. Os ydych yn ystyried hyn a hoffech gael gwybod mwy, cysylltwch â’r Ŵyl ar 07891 765696 neu drwy e-bostio vogfestival@sky.com a byddwn yn falch iawn o drafod hyn ymhellach gyda chi.