Cyfansoddwyr

John Adams

John Adams (g. 1947, UDA)

Wedi'i eni a'i fagu yn Lloegr Newydd, dysgodd Adams y clarinét gan ei dad a dechreuodd gyfansoddi'n ddeg oed. Mae ei weithiau, yn operatig ac yn symffonig, yn sefyll ar wahân ymhlith cyfansoddiadau clasurol cyfoes o ran dwyster eu mynegiant, disgleirdeb eu sŵn a natur ddyneiddiol ddwys eu themâu. Dros y 25 mlynedd diwethaf, mae cerddoriaeth Adams wedi chwarae rôl allweddol wrth droi llanw estheteg gerddorol gyfoes oddi wrth foderniaeth academaidd a thuag at iaith fwy ymehangol a mynegus sy'n hollol nodweddiadol o amgylchedd Adams yn y Byd Newydd.

More on John Adams (external website)

John Adams yn yr Ŵyl eleni:

Andrés Alén

Andrés Alén (g. 1950, Ciwba)

Er mai fel pianydd o fri y cafodd gyrfa gerddorol Andrés Alén ei sefydlu, ers y 1980au mae'n derbyn cydnabyddiaeth gynyddol fel cyfansoddwr, gan gyfuno traddodiadau clasurol Ewropeaidd â cherddoriaeth boblogaidd o Giwba.

More on Andrés Alén (external website)

Andrés Alén yn yr Ŵyl eleni:

Ian Clarke

Ian Clarke (g. 1964, Broadstairs)

Mae Ian yn cael ei gydnabod fel un o brif gyfansoddwyr/chwaraewyr byd y ffliwt. Perfformir ei gyfansoddiadau ledled y byd ac mae'r gweithiau hynod amrywiol wedi ymsefydlu fel rhai o'r darnau mwyaf cyffrous yn repertoire y ffliwt heddiw.

More on Ian Clarke (external website)

Ian Clarke yn yr Ŵyl eleni:

Thierry Escaich

Thierry Escaich (g. 1965, Ffrainc)

Yn gyfansoddwr, yn organydd ac yn berfformiwr byrfyfyr, Thierry Escaich yw un o gyfansoddwyr Ffrengig pwysicaf ei genhedlaeth. Yn dilyn traddodiad Ravel, Messiaen a Dutilleux, mae ei sgoriau wedi'u trwytho â chyfeiriadau o gerddoriaeth werin ac ysbrydol gyfoes a'u nodweddu gan yriant rhythmig obsesiynol.

More on Thierry Escaich (external website)

Thierry Escaich yn yr Ŵyl eleni:

Philip Glass

Philip Glass

Mae Philip Glass wedi bod yn un o brif ddylanwadau croesffiniol yr hanner canrif diwethaf. Gyda'i rhythm cyfareddol a'i hehangder mawreddog mae cerddoriaeth Glass yr un mor brydferth ag y mae'n afaelgar ac mae llawer o'i hudoliaeth yn ymwneud â'i gallu i beri i'r gwrandäwr brofi amser a lle drwy wahanol ddulliau o ganfod.

More on Philip Glass (external website)

Philip Glass yn yr Ŵyl eleni:

Matthew Hindson

Matthew Hindson (g. 1968, Awstralia)

Cyfansoddwr hynod amrywiol yw Matthew Hindson sy'n tynnu ar ystod eang o ddylanwadau, gan ymgorffori dylanwadau clasurol a rhai electronig mwy arbrofol yn ei gerddoriaeth sy'n arwain at arddull arloesol o gerddoriaeth glasurol gyda chymysgedd unigryw o gynildeb ac afiaith sydyn.

More on Matthew Hindson (external website)

Matthew Hindson yn yr Ŵyl eleni:

Matthew Jones

Matthew Jones (g. 1974, Abertawe)

Mae Matthew yn cael ei gydnabod yn eang fel un o fiolwyr blaenllaw ei genhedlaeth. Mae hefyd yn gyfansoddwr, wedi graddio mewn mathemateg ac yn athro Techneg Alexander a Ioga Kundalini.

More on Matthew Jones (external website)

Matthew Jones yn yr Ŵyl eleni:

David Lang
Photo © Peter Serling

David Lang (g. 1957, UDA)

Yn enillydd Pullitzer, David Lang yw un o gyfansoddwyr America sy'n cael ei berfformio fwyaf ac un o'r rhai mwyaf eclectig yn gerddorol. Yn ôl Lang, wrth sôn am ei gerddoriaeth, "Dw i am roi'r cyfle i wrandawyr i dalu sylw i'w bywydau emosiynol eu hunain. Nid gorfodi gwrandawyr i deimlo rhywbeth penodol y mae llawer o'r hyn dw i'n ei wneud, ond dw i'n ceisio creu gofod i wrandawyr lle mae ganddynt ganiatâd i deimlo beth bynnag sydd i'w weld yn briodol iddynt ar y pryd."

More on David Lang (external website)

David Lang yn yr Ŵyl eleni:

Libby Larsen

Libby Larsen (g. 1950, UDA)

Cyfansoddwraig ac enillydd Grammy sydd wedi creu catalog o dros 500 o weithiau'n rhychwantu pob genre bron, o gerddoriaeth leisiol a siambr agosatoch i weithiau cerddorfaol anferth a thros 15 o operâu. "Mae cerddoriaeth yn bodoli mewn byd sain diderfyn," meddai. "Yn fy marn i, mae'r holl gerddoriaeth yn bodoli yn sylwedd yr awyr ei hun. Tasg y cyfansoddwr yw trefnu a dehongli sain, mewn amser a lle, i gyfathrebu rhywbeth am fod yn fyw drwy gerddoriaeth."

More on Libby Larsen (external website)

Libby Larsen yn yr Ŵyl eleni:

Keeril Makan

Keeril Makan (g. 1972, UDA)

Ganed Keeril Makan yn New Jersey i rieni o dras Indiaidd o Dde Affrica ac Iddewig o Rwsia. Yn fachgen, roedd yn chwarae'r feiolín a chafodd ei fagu gyda phob math o ddiwylliannau cerddorol ar boptu - clasurol y Gorllewin, clasurol Indiaidd, y bliws, roc - y byddai, yn nes ymlaen, yn ffurfio'i ddiwylliant ei hun ohonynt, nid drwy eu clytio wrth ei gilydd cymaint â thrwy eu dinoethi, canfod yr elfennau sylfaenol cyffredin ac ailadeiladu.

More on Keeril Makan (external website)

Keeril Makan yn yr Ŵyl eleni:

John Metcalf

John Metcalf (g. 1946, Abertawe)

Dros y 40 mlynedd diwethaf, mae John Metcalf wedi bod ar flaen y gad ym mywyd cerddorol Cymru gyda dim llai na saith opera i'w enw ac amrywiaeth eang o weithiau cerddorfaol a siambr. Nodweddir ei gerddoriaeth gan gynhesrwydd melodig a thelynegiaeth arbennig sy'n tynnu'r gwrandäwr i fyd sain sy'n cyfuno cydbwysedd perffaith rhwng strwythur ac emosiwn.

More on John Metcalf (external website)

John Metcalf yn yr Ŵyl eleni:

Jan Willem Nelleke

Jan Willem Nelleke

Yn gyfansoddwr ac yn bianydd o'r Iseldiroedd, bu Jan Willem yn astudio yn yr Ysgol Gerdd Frenhinol yn yr Hag ac mae ganddo amserlen berfformio brysur yn teithio canolfannau ar draws Ewrop gan addysgu hefyd yn yr Ysgol Gerdd.

More on Jan Willem Nelleke (external website)

Jan Willem Nelleke yn yr Ŵyl eleni:

Per Nørgärd

Per Nørgärd (g. 1932, Denmarc)

Per Nørgård yw'r cyfansoddwr Danaidd pwysicaf ar ôl Carl Nielsen a Vagn Holmboe. Mae ei weithiau'n cofleidio nid yn unig ryfeddod y byd naturiol ond hefyd y prosesau mathemategol sy'n rhoi trefn arno. Mae'r dylanwadau hyn yn cael eu sianelu drwy ei ddefnydd o'r "gyfres anfeidraidd," dilyniant cyfanrifau y mae'n trefnu patrymau alaw, harmoni a rhythm dolennog drwyddo.

Per Nørgärd yn yr Ŵyl eleni:

Steph Power

Steph Power (g. 1965)

Dechreuodd gyrfa Steph Power mewn cerddoriaeth fel gitarydd, offerynwraig daro ac adroddwraig a pherfformiodd ar lefel ryngwladol gan arbenigo ar gerddoriaeth yr 20fed ganrif a chyfoes. Erbyn heddiw, mae'n gweithio'n bennaf fel cyfansoddwraig ac awdures - gyda'i cherddoriaeth wedi'i pherfformio gan Ensemble PM, Chamber Domaine, Deuawd Bridge a'r pianydd Llŷr Williams ymhlith eraill.

Steph Power yn yr Ŵyl eleni:

Qigang Chen

Qigang Chen (g. 1951, Tsieina)

Yn fwyaf adnabyddus fe ddichon fel y Cyfarwyddwr Celf ar gyfer Gemau Olympaidd Beijing, mae Qigang Chen yn rhannu'i amser rhwng Tsieina a Ffrainc lle, am bedair blynedd, ef fu unig ddisgybl Messiaen. Mae ei waith yn cyfuno elfennau Tsieineaidd traddodiadol â grymoedd offerynnol y Gorllewin, ac arlliw Galaidd yn rhedeg drwyddo.

More on Qigang Chen (external website)

Qigang Chen yn yr Ŵyl eleni:

Steve Reich

Steve Reich (g. 1936, UDA)

Dros yr hanner canrif diwethaf, mae cerddoriaeth Steve Reich wedi dylanwadu ar genedlaethau o gerddorion pop, jazz a chlasurol. Mae ei sŵn y mae rhywun yn ei nabod yn syth yn cyfuno rhythmau cryf â lliw offerynnol hudolus. "Nid chwyldro oedd yr hyn a wnaeth fy nghenhedlaeth i," meddai, "adferiad harmoni a rhythm oedd o mewn ffordd hollol newydd…hanfodion roedd pobl eu heisiau, roedd pobl yn ysu amdanyn nhw." Y canlyniad - allbwn sy'n parhau i esblygu ac i ddal dychymyg y byd.

More on Steve Reich (external website)

Steve Reich yn yr Ŵyl eleni:

Peter Reynolds

Peter Reynolds (1958 - 2016, b. Caerdydd)

Yn gyfaill ac yn gefnogwr i'r Ŵyl dros amser maith, ffigwr pwysig oedd Peter ym mywyd cerddorol Cymru fel cyfarwyddwr artistig y PM Music Ensemble a Gŵyl Machen Isaf ac fel athro mewn cyfansoddi yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

More on Peter Reynolds (external website)

Peter Reynolds yn yr Ŵyl eleni:

David Roche

David Roche (g. 1991, Tredegar)

Astudiodd David gerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae bellach yn astudio ar gyfer doethuriaeth mewn cyfansoddi cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt. Mae ei gerddoriaeth yn ddathliadol, yn ddwys ac yn ddisglair - yn fwriadol groes i amgylchiadau'r byd sydd ohoni.

More on David Roche (external website)

David Roche yn yr Ŵyl eleni:

Bent Sørensen

Bent Sørensen (g. 1958, Denmarc)

Mae'r 20 mlynedd diwethaf wedi gweld y cyfansoddwr o Ddenmarc, Bent Sørensen, yn dod i'r amlwg ar y llwyfan rhyngwladol gan gyrraedd y brig wrth iddo ennill Gwobr Grawemeyer 2018. Melodi, meddai, sydd wrth graidd ei gerddoriaeth: "Mae gan felodi da… ei hunaniaeth ei hun ond hefyd atgof, ynddo ei hun, am rywbeth arall". Mae ei waith wedi'i gymharu â neuadd ddrychau lle mae deunydd cerddorol yn cael ei osod ac yna'n creu atseiniau, ac atseiniau ar ben atseiniau, gan ymledu fel crychau dros wyneb y dŵr.

Bent Sørensen yn yr Ŵyl eleni:

Helen snf

Helen snf

Cyfansoddwraig, cyfarwyddwraig gerddorol a pherfformwraig yw Helen Woods gydag arbenigedd mewn gweithio mewn cyd-destunau addysgol a chymunedol. Mae wedi cyfansoddi 4 sioe gerdd hyd llawn, sawl cylch caneuon ac i Opera Cenedlaethol Cymru, A Real Princess, opera i blant 4 - 5 oed.

More on Helen snf (external website)

Helen snf yn yr Ŵyl eleni:

Javier Zalba

Javier Zalba (g. 1955, Ciwba)

Graddiodd y sacsoffonydd, ffliwtydd a chlarinetydd, Javier Zalba, o Ysgol Gelfyddydau Genedlaethol Ciwba ac mae wedi cael gyrfa berfformio brysur ar draws ystod o arddulliau, o'r clasurol a jazz drwodd i gerddoriaeth boblogaidd Ciwba. Fel aelod o gerddorfa Buena Vista Social Club mae wedi perfformio yn rhai o ganolfannau pwysicaf y byd. Mae'n Athro Sacsoffon yn Ysgol Gerdd Amadeo Roldan ac yn athro Cerddoriaeth Ciwba adnabyddus.

Javier Zalba yn yr Ŵyl eleni: