2017 Cyfansoddwyr

John Adams
Photo: Vern Evans

John Adams (g. 1947, UDA)

Wedi’i eni a’i fagu yn Lloegr Newydd, dysgodd Adams y clarinét gan ei dad a dechreuodd gyfansoddi’n ddeg oed. Mae ei weithiau, yn operatig ac yn symffonig, yn sefyll ar wahân ymhlith cyfansoddiadau clasurol cyfoes o ran dwyster eu mynegiant, disgleirdeb eu sŵn a natur hynod ddyniaethol eu themâu. Dros y 25 mlynedd diwethaf, mae cerddoriaeth Adams wedi chwarae rôl allweddol wrth droi llanw estheteg gerddorol gyfoes oddi wrth foderniaeth academaidd a thuag at iaith fwy ymehangol a mynegus sy’n hollol nodweddiadol o amgylchedd Adams yn y Byd Newydd.

More on John Adams (external website)

John Adams yn yr Ŵyl eleni:

Elisanda Fábregas

Elisanda Fábregas (g. 1955, Sbaen)

Astudiodd y gyfansoddwraig Gatalanaidd/Americanaidd Elisenda Fábregas fel pianydd yn Conservatoire Barcelona cyn symud i’r Unol Daleithiau. Dechreuodd gyfansoddi ym 1985 tra oedd yn Ysgol Julliard a gweithio â nifer o gwmnïau dawns yn Efrog Newydd. Mae ei cherddoriaeth wedi’i chanmol am ei lliw, telynegiaeth a’i mynegolrwydd. Er 2010, mae Elisanda yn byw yn Seoul lle mae hi’n Athro Cerdd yng Ngholeg Humanitus Prifysgol Kyung-Hee.

More on Elisanda Fábregas (external website)

Elisanda Fábregas yn yr Ŵyl eleni:

Graham Fitkin

Graham Fitkin (g. 1963, Lloegr)

Mae allbwn eang Graham wedi cynnwys cerddoriaeth i ddawns, ffilm a chyfryngau digidol yn ogystal â chydweithrediadau â cherddorion megis Powerplant, Yo-Yo Ma, Kathryn Stott, Will Gregory, Piano Circus, Ensemble Bash, Pedwarawd Sacconi a’i ensemble ei hun o naw unawdydd. Mae’n byw yng Nghernyw gyda’i bartner, y delynores Ruth Wall.

More on Graham Fitkin (external website)

Graham Fitkin yn yr Ŵyl eleni:

Paul Kerekes

Paul Kerekes

Mae cerddoriaeth y cyfansoddwr a phianydd Paul Kerekes wedi’i disgrifio fel cerddoriaeth addfwyn farddonol a hynod huawdl. Yn 2012, ymunodd â phump o bianyddion gorau Dinas Efrog Newydd i ffurfio Grand Band y cafwyd eu perfformiad cyntaf ym marathon blynyddol Bang on a Can. Disgrifiwyd yr ensemble yn ddiweddar gan y New York Times fel ‘Travelling Wilburys sin cerddoriaeth biano newydd y ddinas.’ Ar hyn o bryd mae Paul yn addysgu yng Ngholeg Sarah Lawrence.

More on Paul Kerekes (external website)

Paul Kerekes yn yr Ŵyl eleni:

David Lang
Photo © Peter Serling

David Lang (g. 1957, UDA)

David Lang yw un o’r cyfansoddwyr Americanaidd sy’n ysgrifennu heddiw y mae ei waith yn cael ei berfformio fynychaf. Bydd ei gerddoriaeth yn cael ei defnyddio’n gyson ar gyfer bale a dawns fodern ac mae wedi’i chynnwys mewn nifer o sgoriau i ffilmiau. Athro Cyfansoddi yn Ysgol Gerdd Yale yw David a chyd-sefydlydd a chyd-gyfarwyddwr artistig cyd-fenter gerdd chwedlonol Efrog Newydd, Bang on a Can.

More on David Lang (external website)

David Lang yn yr Ŵyl eleni:

Cecilia McDowall

Cecilia McDowall (g. 1951, Llundain)

Mae Cecilia McDowall wedi dod i amlygrwydd yn bennaf oherwydd ei gweithiau corawl ac yn 2014 enillodd Wobr Cyfansoddwyr Prydain am gerddoriaeth gorawl. Ymhlith gweithiau diweddar ganddi, denodd ei Shipping Forecast gryn dipyn o sylw yn y cyfryngau, gan dynnu ar farddoniaeth Sean Street a Salm 107 (Y rhai a ddisgynnant mewn llongau i’r môr a geiriau rhagolygon tywydd y môr eu hunain.

More on Cecilia McDowall (external website)

Cecilia McDowall yn yr Ŵyl eleni:

John Metcalf

John Metcalf (g. 1946, Cymru)

Dros y 40 mlynedd diwethaf, mae John Metcalf wedi bod ar flaen y gad ym mywyd cerddorol Cymru gyda dim llai na saith opera i’w enw ac amrywiaeth eang o weithiau cerddorfaol a siambr. Nodweddir ei gerddoriaeth gan gynhesrwydd melodig a thelynegiaeth arbennig sy’n tynnu’r gwrandäwr i fyd sain sy’n cyfuno cydbwysedd perffaith rhwng strwythur ac emosiwn.

More on John Metcalf (external website)

John Metcalf yn yr Ŵyl eleni:

Kate Moore
Photo © Johan Nieuwenhuize

Kate Moore (g. 1979, Lloegr)

Cyfansoddwraig o Awstralia yw Kate Moore, sydd ar hyn o bryd yn byw yn yr Iseldiroedd. Mae Kate yn arbenigo ar greu senarios perfformio annisgwyl sy’n cynnwys cerddorion wedi’u lleoli ar ganol amgylchiadau perfformio anarferol ac amgen. Mae’n gweithio â chyfryngau acwstig ac electroacwstig.

More on Kate Moore (external website)

Kate Moore yn yr Ŵyl eleni:

Krzysztof Penderecki

Krzysztof Penderecki (g. 1933, Gwlad Pwyl)

Krzysztof Penderecki yw un o gerddorion mwyaf blaenllaw a nodedig ei genhedlaeth. Fel cyfansoddwr arbrofol ifanc yng Ngwlad Pwyl, enynnodd sylw ym 1960 gyda’i Alarnad am Ddioddefwyr Hiroshima ac ar ôl hynny derbyniodd gydnabyddiaeth fyd-eang pan gafodd ei gerddoriaeth ei chynnwys ar draciau sain clasuron ffilmiau arswyd megis The Shining, The Exorcist a Shutter Island.

More on Krzysztof Penderecki (external website)

Krzysztof Penderecki yn yr Ŵyl eleni:

Steph Power

Steph Power (g. 1965, Lloegr)

Dechreuodd gyrfa Steph Power mewn cerddoriaeth fel gitarydd, offerynwraig daro ac adroddwraig a pherfformiodd ar lefel ryngwladol gan arbenigo ar gerddoriaeth yr 20fed ganrif a chyfoes. Erbyn heddiw, mae’n gweithio’n bennaf fel cyfansoddwraig ac awdures – gyda’i cherddoriaeth wedi’i pherfformio gan Ensemble PM, Chamber Domaine, Deuawd Bridge a’r pianydd Llŷr Williams ymhlith eraill.

Steph Power yn yr Ŵyl eleni:

Guto Puw

Guto Puw (g. 1971, Cymru)

Ym 1995 y gwnaeth Guto Puw dipyn o argraff fel cyfansoddwr pan enillodd Fedal y Cyfansoddwr yn yr Eisteddfod Genedlaethol, teitl a enillodd eilwaith ym 1997. Yn 2007, enillodd Wobr Gwrandawyr Radio 3 y BBC am …onyt agoraf y drws a gomisiynwyd gan y Proms ac a’i gwelodd hefyd yn cipio Perfformiadiau Cyntaf Gorau'r Proms, BBC Music Magazine.

Guto Puw yn yr Ŵyl eleni:

Steve Reich

Steve Reich (g. 1936, UDA)

Dros yr hanner canrif diwethaf, mae cerddoriaeth Steve Reich wedi dylanwadu ar genedlaethau o gerddorion pop, jazz a chlasurol. Mae ei sŵn y mae rhywun yn ei nabod yn syth yn cyfuno rhythmau cryf â lliw offerynnol hudolus. “Nid chwyldro oedd yr hyn a wnaeth fy nghenhedlaeth i,” meddai. “Adferiad harmoni a rhythm oedd o mewn ffordd hollol newydd…hanfodion roedd pobl eu heisiau, roedd pobl yn ysu amdanyn nhw.” Y canlyniad – allbwn sy’n parhau i esblygu ac i ddal dychymyg y byd.

More on Steve Reich (external website)

Steve Reich yn yr Ŵyl eleni:

Hilary Tann

Hilary Tann (g. 1949, Cymru)

Mae’r gyfansoddwraig, Hilary Tann, sy’n enedigol o Gymru, yn byw yn rhan uchaf talaith Efrog Newydd. Nodweddir ei cherddoriaeth gan ei thelynegiaeth a’i chydbwysedd ffurfiol a’r dylanwadau arni yw ei chariad at Gymru ac uniaethu cryf â byd natur.

More on Hilary Tann (external website)

Hilary Tann yn yr Ŵyl eleni:

Ben Wallace

Ben Wallace

Cyfansoddwr, offerynnwr taro a chwaraewr allweddellau yw Ben Wallace sy’n hanu o Albuquerque, Mecsico Newydd. Mae ei gerddoriaeth yn rhychwantu amrywiaeth eang o arddulliau – o siambr a cherddorfaol i ddisgo a samba gan fentro ambell waith i fyd ailgymysgu gemau fideo. Astudiodd gyfansoddi ac offerynnau taro ym Mhrifysgol Cincinnati cyn mynd ymlaen i Ysgol Gerdd Yale lle astudiodd gyda David Lang.

Ben Wallace yn yr Ŵyl eleni:

Huw Watkins (g. 1976, Cymru)

Yn cael ei ystyried fel un o brif gyfansoddwyr Prydain, ganed Huw Watkins yn ne Cymru, astudiodd y piano yn Ysgol Gerdd Chetham ac yna cyfansoddi yng Nghaergrawnt a’r Coleg Cerdd Brenhinol. Mae ei gerddoriaeth wedi’i pherfformio ledled Ewrop a gogledd America ac er 2015 mae’n Gyfansoddwr ar y cyd â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Huw Watkins yn yr Ŵyl eleni:

Judith Weir

Judith Weir (g. 1954, Lloegr)

Dechreuodd Judith Weir gyfansoddi fel merch ysgol gan astudio gyda John Tavener. Aeth yn ei blaen i astudio yng Nghaergrawnt lle mai Robin Holloway oedd ei hathro cyfansoddi. Mae ei chwe opera wedi’u perfformio yn y DU, Ewrop ac UDA. Yn 2014, fe’i penodwyd yn Feistres Cerddoriaeth y Frenhines a’r flwyddyn ganlynol, yn Gyfansoddwraig Gyswllt i Gantorion y BBC.

More on Judith Weir (external website)

Judith Weir yn yr Ŵyl eleni:

Chen Yi

Chen Yi (b. 1953, Tsieina)

Yn gyfansoddwraig doreithiog, mae Chen Yi yn cyfuno traddodiadau Tsieineaidd a Gorllewinol a hithau wedi datblygu llais cyfansoddol arbennig y mae’n ei gymharu â ‘siarad mewn Tsieinëeg ond ysgrifennu mewn ieithwedd Orllewinol.’ Hi oedd y ddynes gyntaf yn Tsieina i dderbyn gradd feistr mewn cyfansoddi ac aeth yn ei blaen i barhau ei hastudiaethau ym Mhrifysgol Columbia yn UDA. Erbyn hyn, mae’n rhannu ei hamser rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina.

Chen Yi yn yr Ŵyl eleni: