Gŵyl 2019

18-19 Mai 2019

Astrid yr Organ Stryd: 10 Perfformiad am y Tro Cyntaf yn y Byd

18-19 Mai 2019

Charlie Barber, Mark David Boden, Graham Fitkin, Gareth Glyn, Lynne Plowman, Steph Power, Guto Pryderi Puw, Claire Victoria Roberts, David Roche a Ben Wallace.

Nos Sadwrn 18 Mai 2019

Neuadd Hoddinott y BBC, Canolfan Mileniwm Cymru

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Nos Sadwrn 18 Mai 2019, 7.30yh

Steve Reich, Peters Vasks, Graham Fitkin

Dydd Sul 19 Mai 2019

Gwahanol ganolfannau yn yr awyr agored yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg

Astrid a Sandbox

Dydd Sul 19 Mai 2019, yn ystod y dydd

Nos Sul 19 Mai

i’w datgelu

Taith Ddirgel Cerddoriaeth Newydd

Nos Sul 19 Mai, 5.45yp tan 10.30yh

Mentrwch ar y Daith Ddirgel gyntaf erioed i’r Ŵyl ei threfnu ar gyfer perfformiad mewn canolfan ddirgel agosatoch a llawn naws.

Nos Lun 20 Mai 2019

Stiwdio Tŷ Cerdd, Canolfan Mileniwm Cymru

Sbotolau ar y Cyfansoddwr

Nos Lun 20 Mai 2019, 7yh - 8:15yh

Brian Noyes, Andrew Wilson-Dickson

Beth sy’n ysbrydoli ac yn herio cyfansoddwyr pan fyddant yn creu cerddoriaeth newydd?

Dydd Mawrth 21 Mai 2019

Neuadd Dewi Sant

Offerynnau Taro Sandbox (Perfformiad i Ysgolion)

Dydd Mawrth 21 Mai 2019, 11.00yb

Steve Reich, Charles Peck

Neuadd Dewi Sant

Offerynnau Taro Sandbox

Dydd Mawrth 21 Mai 2019, 7.30yh

Steve Reich, Charles Peck

Nos Fercher 22 Mai 2019

Priordy Ewenny

Pedwarawd Armida

Nos Fercher 22 Mai 2019, 7.30yh

Dobrinka Tabakova, Sofia Gubaidulina, Robert Fokkens a Franghiz Ali-Zadeh

Nos Iau 23 Mai 2019

Pafiliwn Pier Penarth

Pedwarawd Armida

Nos Iau 23 Mai 2019, 8.00yh

Arvo Pärt, Pēteris Vasks, Pēteris Vasks a Steve Reich

Dydd Gwener 24 Mai 2019

Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd

Stiwdio Gyfansoddwyr Peter Reynolds: Pedwarawd Armida

Dydd Gwener 24 Mai 2019, 9.30yb -10.00yp

Nos Wener 24 Mai 2019

Acapela, Pentyrch

Graham Fitkin: Y Cyfansoddwr yn Chwarae

Nos Wener 24 Mai 2019, 8.00yh

Graham Firkin