Alice Neary

Nos Wener 11 Mia 2018, 7.30pm

Priordy Ewenni

Composer Piece Duration Listen
Huw Watkins Prelude 6'
Peter Reynolds Suite for solo cello 15'
Bent Sørensen The Wings of Spring 4'
Steve Reich Cello Counterpoint 10' Gwrando ar You Tube
David Lang world to come 24'

Mae cerrig nadd hynafol Priordy Ewenni yn cynnig cefnlen berffaith i’r datganiad unawd hwn gan y soddgrythores Alice Neary sy’n cynnwys gwaith hiraethlon a swynol David Lang world to come. Wedi’i gyfansoddi yn sgil digwyddiadau cythryblus 9/11, mae Lang yn disgrifio’r gwaith fel “rhyw fath o weddi … myfyrdod ar obaith ac anobaith”.

 

6:15pm Sgwrs Cyn y Cyngerdd, Priordy Ewenni

Cerddoriaeth David Lang