Apollon Musagète Quartet

Photo: Marco Borggreve

Nos Fercher 24 Mai, 7.30yh

Pafiliwn Pier Penarth

Composer Piece Duration Listen
Krzysztof Penderecki String Quartet No. 3 - Leaves of an unwritten diary 25'
AMQ Multitude 6'
John Adams Book of Alleged Dances 35'

Rhagor o wybodaeth

Mae’r cysylltau hyn yn mynd i safleoedd eraill. Nid yw’r Ŵyl yn gyfrifol am gynnwys y safleoedd hyn.

Ers eu hymddangosiad cyntaf chwe blynedd yn ôl, mae’r pedwarawd llinynnol arobryn ifanc yma o Wlad Pwyl yn swyno cynulleidfaoedd a’u hegni a’u hargyhoeddiad. Ochr yn ochr â’r gwaith sydd wedi’i greu ganddyn nhw, Multitude, maent yn perfformio dau waith a ysbrydolwyd gan rythmau dawns; reid ffigar-êt walsiau ac alawon sipsi Penderecki ac ymdoddiad bywiog John Adams o ganu’r ‘Tir Glas’, jazz, habanera a synau Lladin ar gyfer ei set lawen o ddawnsiau.

 

3.30pm          Tro Cyn y Cyngerdd, Pier Penarth

Taith gerdded dywysedig am ddim o gwmpas Penarth dan ofal Gŵyl Gerdded Bro Morgannwg. Bydd y daith yn para 1½ awr ar gyflymder araf i gymedrol.

 

6.30pm         Pre-concert Talk, Pier Penarth

Keith Potter yn cyflwyno cerddoriaeth John Adams