Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Nos Wener 26 Mai, 7.30yh

Neuadd Hoddinott y BBC, Canolfan Mileniwm Cymru

Tecwyn Evans (arweinydd)
Paul Watkins (soddgrwth)
Sophie Westbrooke (recordydd)
Apollon Musagète Quartet

Composer Piece Duration Listen
John Adams The Chairman Dances 12'
Huw Watkins Cello Concerto 20'
Graham Fitkin Recorder Concerto
Premier Byd
15'
John Adams Absolute Jest 25'

Mae ein cyngerdd olaf yn cynnwys dau hen gyfaill i’r ŵyl: concerto hynod fynegus Huw Watkins a ysgrifennwyd i’w frawd Paul a gwaith newydd gan Graham Fitkin sy’n cyfuno cymysgedd diddorol o gerddorfa a recordydd wedi’i fwyhau. I gau pen y mwdwl, mae Absolute Jest gan John Adams, a ddisgrifiwyd gan Musical America fel ‘swae sain gafaelgar 25-munud o hyd… Gallwch glywed adleisiau Beethoven yn y darn drwyddi draw – wedi’i dorri, ei ailgymysgu, tu chwith allan a pheniwaered… a bron na allwch chi weld y cyfansoddwr yn gwenu ar y canlyniadau.”

Mae concerto Graham Fitkin wedi’i gomisiynu gan Evelyn Nallen a Barbara Law, gyda chymorth cyfraniadau hael gan Gymdeithas y Chwaraewyr Recordyddion a’i haelodau a Gŵyl Bro Morgannwg (gyda chyllid yn cael ei ddarparu gan Sefydliad Hinrichsen)

 

3pm               Tro Cyn y Cyngerdd           Cyfarfod ger yr Eglwys Norwyaidd

Taith gerdded dywysedig am ddim dros Forglawdd Caerdydd dan ofal Gŵyl Gerdded Bro Morgannwg. Mae’r daith yn para 1½ awr ar gyflymder araf i gymedrol.

6.15pm         Cwrdd â’r Artistiaid            Neuadd Hoddinott

Stephen Walsh yn sgwrsio â Graham Fitkin, Huw Watkins a Sophie Westbrooke