Marsyas Trio Sesiwn Ymarfer Agored

Dydd Gwener 26 Mai, 2.30yp

Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd

Composer Piece Duration Listen

Rhagor o wybodaeth

Mae’r cysylltau hyn yn mynd i safleoedd eraill. Nid yw’r Ŵyl yn gyfrifol am gynnwys y safleoedd hyn.

Mae Marsias Trio yn perfformio gweithiau i’r ffliwt, soddgrwth a phiano a ysgrifennir yn arbennig iddynt gan gyfansoddwyr sy’n mynychu Stiwdio Gyfansoddwyr Peter Reynolds.