Marsyas Trio

Photo © Benjamin Harte

Priordy Ewenni, ger Pen-y-Bont ar Ogwr

Thursday 25 May, 7.30pm

Pyrth yr Enaid: Dathlu Cyfansoddwragedd

Composer Piece Duration Listen
Cecilia McDowall Not just a place - Dark memories from an old tango hall 7'
Judith Weir Several Concertos 15'
Hilary Tann In the Theatre of Air
World premiere
10'
Chen Yi Night Thoughts 10'
Steph Power and ante
Premier Byd
15'
Elisenda Fábregas Voices of the Rainforest 22'

Chwech o weithiau i’r ffliwt, soddgrwth a phiano gan chwe chyfansoddwraig. Er bod llais cerddorol unigryw gan bob un, fe’u rhwymir wrth ei gilydd gan ymdeimlad cryf â lle sy’n cwmpasu neuadd ddawns yn Buenos Aires, fforestydd glaw Papua Guinea Newydd, cefn gwlad Tsieina liw nos a thirwedd Cymru.

 

3.30pm         Tro Cyn y Cyngerdd           Cyfarfod ym Mhriordy Ewenni

Taith gerdded dywysedig am ddim dan ofal Gŵyl Gerdded Bro Morgannwg. Mae’r daith yn para 1½ awr ar gyflymder araf i gymedrol. Yn anaddas i’r rheini sydd â phroblemau symudedd.

 

6.30pm        Cwrdd â’r Cyfansoddwyr           Priordi Ewenni

Rian Evans yn sgwrsio â Steph Power a Hilary Tann