Matthew Jones & Annabel Thwaite

Nos Lun 14 Mai 2018, 8pm

Pafiliwn Pier Penarth

Composer Piece Duration Listen
Matthew Hindson Lament 10'
Bent Sørensen The Lady of Shalott 7'
Libby Larsen Sonata 22'
Philip Glass Knee Play 2 (from Einstein on the Beach) 6'
Stephanie Power Dreamtides 7'
Theo Loevendie Dance 4'
David Lang light moving 3'
John Adams Road Movies 17'

Rhagor o wybodaeth

Mae’r cysylltau hyn yn mynd i safleoedd eraill. Nid yw’r Ŵyl yn gyfrifol am gynnwys y safleoedd hyn.

Rhaglen o gerddoriaeth sy’n cael ei thanategu gan egni aflonydd a’i nodweddu gan bŵer hyrddiol, cymhellol rhythm. Gallwch edrych ymlaen at orchestwaith rhythmig a meistrolgar gan Matthew ac Annabel.