Matthew Jones & Annabel Thwaite

Nos Lun 14 Mai 2018, 8pm

Pafiliwn Pier Penarth

Composer Piece Duration Listen
Matthew Hindson Lament 10'
Bent Sørensen The Lady of Shalott 7'
Libby Larsen Sonata 22'
Philip Glass Knee Play 2 (from Einstein on the Beach) 6' Gwrando ar You Tube
Steph Power Dreamtides 17'
David Lang light moving 3' Gwrando ar You Tube
John Adams Road Movies 17' Gwrando ar You Tube

Rhaglen o gerddoriaeth sy’n cael ei thanategu gan egni aflonydd a’i nodweddu gan bŵer hyrddiol, cymhellol rhythm. Gallwch edrych ymlaen at orchestwaith rhythmig a meistrolgar gan Matthew ac Annabel.