Digwyddiadur

18 & 19 Mai 2019

Llwyfan Glanfa, Canolfan Mileniwm Cymru

Astrid yr Organ Stryd: 10 Perfformiad am y Tro Cyntaf yn y Byd

18 & 19 Mai 2019

Francis Stapleton (Organ Stryd Iseldiraidd)

10 perfformiad am y tro cyntaf yn y byd gan Charlie Barber, Mark David Boden, Graham Fitkin, Gareth Glyn, Lynne Plowman, Steph Power, Guto Puw, Claire Victoria Roberts, David Roche a Ben Wallace.

Nos Sadwrn 18 Mai 2019

Neuadd Hoddinott y BBC

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Nos Sadwrn 18 Mai 2019, 7.30yh

Y perfformiad cyntaf yng Nghymru o “Cerddoriaeth i Ensemble a Cherddorfa” gan Steve Reich a’r perfformiad cyntaf yn y byd o drefniant o Aria Polly Garter gan John Metcalf i soprano a cherddorfa.

Dydd Sul 19 Mai 2019

Gwahanol ganolfannau ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg

Astrid a Sandbox

Dydd Sul 19 Mai 2019, yn ystod y dydd

Francis Stapleton (Organ Stryd Iseldiraidd), Offerynnau Taro Sandbox

Cyfres o ddigwyddiadau mynediad agored i’r teulu cyfan. Cadwch lygad am berfformiadau yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, Ynys y Barri, Pier Penarth a rhagor

Nos Sul 19 Mai

i’w datgelu

Taith Ddirgel Cerddoriaeth Newydd

Nos Sul 19 Mai, 5.45yp tan 10.30yh

Mentrwch ar y Daith Ddirgel gyntaf erioed i’r Ŵyl ei threfnu ar gyfer perfformiad mewn canolfan ddirgel agosatoch a llawn naws.

Nos Lun 20 Mai 2019

Stiwdio Tŷ Cerdd, Canolfan Mileniwm Cymru

Sbotolau ar y Cyfansoddwr

Nos Lun 20 Mai 2019, 7yh - 8:15yh

Brian Noyes, Andrew Wilson-Dickson

Beth sy’n ysbrydoli ac yn herio cyfansoddwyr pan fyddant yn creu cerddoriaeth newydd? Byddwn yn darganfod yr ateb yn y digwyddiad agosatoch ac unigryw yma, wrth i’r cyfansoddwyr Brian Noyes ac Andrew Wilson-Dickson ymuno â ni ar gyfer perfformiadau am y tro cyntaf yng Nghymru o’u triawdau piano neilltuol.

Dydd Mawrth 21 Mai 2019

Neuadd Dewi Sant

Offerynnau Taro Sandbox (Perfformiad i Ysgolion)

Dydd Mawrth 21 Mai 2019, 11.00yb

Offerynnau Taro Sandbox, Helen Woods

Perfformiad wedi’i guradu’n arbennig ar gyfer plant a’u rhieni sy’n agor gyda chyflwyniad o ganeuon wedi’u hysgrifennu a’u perfformio gan blant ysgol gynradd o Dde Cymru.

Neuadd Dewi Sant

Offerynnau Taro Sandbox

Dydd Mawrth 21 Mai 2019, 7.30yh

Offerynnau Taro Sandbox

Hwyl a sbri: cerddoriaeth newydd o America sy’n cynnwys synwyryddion is-goch yn dehongli symudiadau dwylo, offerynnau taro wedi’u tiwnio yn cael eu chwarae’n feistrolgar a’r perfformiad cyntaf o ddarn i’r organ stryd a phedwarawd offerynnau taro gan Ben Wallace.

Nos Fercher 22 Mai 2019

Priordy Ewenny

Pedwarawd Armida

Nos Fercher 22 Mai 2019, 7.30yh

Pedwarawd Armida

Ymunwch â ni yn y ganolfan yma â’i naws syfrdanol ar gyfer cerddoriaeth o dras Azerbaijanaidd, Tatar-Rwsiaidd a Bwlgaraidd a’r perfformiad cyntaf yn y byd o ddarn gan y cyfansoddwr o Gaerdydd Robert Fokkens.

Nos Iau 23 Mai 2019

Pafiliwn Pier Penarth

Pedwarawd Armida

Nos Iau 23 Mai 2019, 8.00yh

Pedwarawd Armida

Cerddoriaeth gan Peteris Vasks ac Arvo Pärt yn cael ei chyflwyno ochr yn ochr â Different Trains, cymhariaeth hynod deimladwy Steve Reich rhwng trenau ei blentyndod a’r rheini a ddefnyddiwyd yn yr Holocost.

Dydd Gwener 24 Mai 2019

Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd

Stiwdio Gyfansoddwyr Peter Reynolds: Pedwarawd Armida

Dydd Gwener 24 Mai 2019, 9.30yb -1.00yp

Pedwarawd Armida

Sesiwn anffurfiol i ddarllen drwy weithiau gan gyfranogwyr o raglen yr Ŵyl i Egin-gyfansoddwyr (perfformiad am ddim)

Nos Wener 24 Mai 2019

Acapela, Pentyrch

Graham Fitkin: Y Cyfansoddwr yn Chwarae

Nos Wener 24 Mai 2019, 8.00yh

Graham Fitkin (piano)

Cyfle prin i glywed un o gyfansoddwyr mwyaf blaenllaw’r DU yn chwarae ei gerddoriaeth ei hun, gan gynnwys perfformiad am y tro cyntaf yn y byd o ddau ddarn i’r piano paratoëdig.