Digwyddiadur

Nos Wener 15 Mai 2020

Pafiliwn Pier Penarth

Westward Ho!

Nos Wener 15 Mai 2020, 8yh

Michael Gordon, Heiner Goebbels

Mae Gŵyl 2020 yn dechrau gyda’ch cyfle i weld un o brif ensembles cerddoriaeth leisiol y byd, Theatre of Voices, yn holl ogoniant art deco Pafiliwn Pier Penarth.

Dydd Sadwrn 16 Mai 2020

Canolfan Gelfyddydau Chapter

Feliau a Gosber

Dydd Sadwrn 16 Mai 2020, 11.30yb

John Luther Adams

Rydym yn cymryd drosodd Stiwdio Canolfan Gelfyddydau Chapter, nid ar gyfer cyngerdd ond ar gyfer gosodwaith sain sy’n para mwy na chwe awr.

Nos Sadwrn 16 Mai 2020

Cadeirlan Llandaf

Lleisiau Sanctaidd

Nos Sadwrn 16 Mai 2020, 7.30yh

Arvo Pärt, David Lang, Julia Wolfe, Galina Grigorjeva

Dihangwch i werddon dangnefeddus wrth i’n hail gyngerdd gyda Theatre of Voices gyflwyno cerddoriaeth gorawl fyfyriol yn lleoliad hanesyddol Cadeirlan Llandaf.

Dydd Sul 17 Mai 2020

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Bîtiau Brecwast

Dydd Sul 17 Mai 2020, 9yb

John Luther Adams

Cysgu’n hir, ildio’n llwyr! Felly, codwch cyn cŵn Caer am gyngerdd bore Sul o gerddoriaeth i’r piano ac offerynnau taro.

Nos Lun 18 Mai 2020

Pafiliwn Pier Penarth

Mae Doniau ’Da Chymru: Sioe Arddangos Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd

Nos Lun 18 Mai 2020, 8yh

Mark Bowden, Steph Power, Maja Palser, Michael Parkin

Mae Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd a drefnir gan Gymdeithas Ryngwladol Cerddoriaeth Gyfoes ychydig fel Eurovision, ond ar gyfer cyfansoddwyr.

Dydd Mawrth 19 Mai 2020

Neuadd Dewi Sant

Cyngerdd i ysgolion: The Hermes Experiment

Dydd Mawrth 19 Mai 2020, 1yh

Cyngerdd arbennig ar gyfer ysgolion a teuluoedd gan The Hermes Experiment - pedwarawd cyfoes o clarinet, telyn, bâs dwbwl a llais soprano - gyda Helen Woods, cyflwynydd plant. Manylion i'w cyhoeddi.

Nos Fawrth 19 Mai 2020

Yr Ystafell Wydr, Canolfan Gelfyddydau Sain Dunwyd

Telynau Tangnefeddus a Dawnsiau o Alaska

Nos Fawrth 19 Mai 2020, 7.30yh

Huw Watkins, John Luther Adams, Mared Emlyn, Carlijn Metselaar

Mae’r cyngerdd hwn ar lan y môr yng Nghanolfan Gelfyddydau Sain Dunwyd yn cynnig cyfle i glywed cerddorion meistrolgar yn perfformio ar eu pennau eu hunain a chyda’i gilydd.

Nos Fercher 20 Mai 2020

Pafiliwn Pier Penarth

Pedwarawd Carducci gyda Huw Watkins

Nos Fercher 20 Mai 2020, 8yh

Huw Watkins, Philip Glass, David Roche

Mae cyfraniad Huw Watkins i’r Ŵyl eleni fel un o’n cyfansoddwyr arbennig yn cyrraedd ei anterth yn y cyngerdd hwn, lle gallwch ei glywed yn chwarae ei gerddoriaeth ei hun i’r piano.

Nos Iau 21 Mai 2020

Priordy Ewenni

Llinellau a Wneir wrth Gerdded

Nos Iau 21 Mai 2020, 7.30yh

Huw Watkins, John Luther Adams, Tarik O'Regan

Rydym yn cyflwyno’r perfformiad cyntaf yn Ewrop o un o weithiau diweddaraf John Luther Adams, Lines Made by Walking.

Nos Wener 22 Mai 2020

Neuadd Hoddinott y BBC, Canolfan Mileniwm Cymru

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC: Becoming Ocean

Nos Wener 22 Mai 2020, 7.30yh

John Luther Adams, Huw Watkins, David Roche

Am ffordd wych o orffen yr Ŵyl. Fel penllanw i’n crwydriadau ym myd cerddoriaeth a natur eleni rydym yn cyflwyno darn epig John Luther Adams Becoming Ocean sydd wedi ennill Gwobr Pulitzer ac a berfformir gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.