Digwyddiadur

18 & 19 Mai 2019

Llwyfan Glanfa, Canolfan Mileniwm Cymru

Astrid yr Organ Stryd: 10 Perfformiad am y Tro Cyntaf yn y Byd

18 & 19 Mai 2019

Francis Stapleton (Organ Stryd Iseldiraidd)

10 perfformiad am y tro cyntaf yn y byd gan Mark David Boden, Graham Fitkin, Gareth Glyn, John Metcalf, Lynne Plowman, Steph Power, Guto Puw, Claire Victoria Roberts, David Roche a Ben Wallace.

Nos Sadwrn 18 Mai 2019

Neuadd Hoddinott y BBC

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Nos Sadwrn 18 Mai 2019, 7.30yh

Y perfformiad cyntaf yng Nghymru o “Cerddoriaeth i Ensemble a Cherddorfa” gan Steve Reich a’r perfformiad cyntaf yn y byd o drefniant o Aria Polly Garter gan John Metcalf i soprano a cherddorfa.

Dydd Sul 19 Mai 2019

Gwahanol ganolfannau ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg

Astrid a Sandbox

Dydd Sul 19 Mai 2019, yn ystod y dydd

Francis Stapleton (Organ Stryd Iseldiraidd), Offerynnau Taro Sandbox

Cyfres o ddigwyddiadau mynediad agored i’r teulu cyfan. Cadwch lygad am berfformiadau yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, Ynys y Barri, Pier Penarth a rhagor

Nos Sul 19 Mai

i’w datgelu

Taith Ddirgel Cerddoriaeth Newydd

Nos Sul 19 Mai, 5.45yp tan 10.30yh

Mentrwch ar y Daith Ddirgel gyntaf erioed i’r Ŵyl ei threfnu ar gyfer perfformiad mewn canolfan ddirgel agosatoch a llawn naws.

Nos Lun 20 Mai 2019

Stiwdio Tŷ Cerdd, Canolfan Mileniwm Cymru

Sbotolau ar y Cyfansoddwr - GWERTHU ALLAN

Nos Lun 20 Mai 2019, 7yh - 8:15yh

Brian Noyes, Andrew Wilson-Dickson

Beth sy’n ysbrydoli ac yn herio cyfansoddwyr pan fyddant yn creu cerddoriaeth newydd? Byddwn yn darganfod yr ateb yn y digwyddiad agosatoch ac unigryw yma, wrth i’r cyfansoddwyr Brian Noyes ac Andrew Wilson-Dickson ymuno â ni ar gyfer perfformiadau am y tro cyntaf yng Nghymru o’u triawdau piano neilltuol.

Dydd Mawrth 21 Mai 2019

Neuadd Dewi Sant

Offerynnau Taro Sandbox (Perfformiad i Ysgolion)

Dydd Mawrth 21 Mai 2019, 11.00yb

Offerynnau Taro Sandbox, Helen Woods

Perfformiad wedi’i guradu’n arbennig ar gyfer plant a’u rhieni sy’n agor gyda chyflwyniad o ganeuon wedi’u hysgrifennu a’u perfformio gan blant ysgol gynradd o Dde Cymru.

Neuadd Dewi Sant

Offerynnau Taro Sandbox

Dydd Mawrth 21 Mai 2019, 7.30yh

Offerynnau Taro Sandbox

Hwyl a sbri: cerddoriaeth newydd o America sy’n cynnwys synwyryddion is-goch yn dehongli symudiadau dwylo, offerynnau taro wedi’u tiwnio yn cael eu chwarae’n feistrolgar a’r perfformiad cyntaf o ddarn i’r organ stryd a phedwarawd offerynnau taro gan Ben Wallace.

Nos Fercher 22 Mai 2019

Priordy Ewenny

Pedwarawd Armida

Nos Fercher 22 Mai 2019, 7.30yh

Pedwarawd Armida

Ymunwch â ni yn y ganolfan yma â’i naws syfrdanol ar gyfer cerddoriaeth o dras Azerbaijanaidd, Tatar-Rwsiaidd a Bwlgaraidd a’r perfformiad cyntaf yn y byd o ddarn gan y cyfansoddwr o Gaerdydd Robert Fokkens.

Nos Iau 23 Mai 2019

Pafiliwn Pier Penarth

Pedwarawd Armida - GWERTHU ALLAN

Nos Iau 23 Mai 2019, 8.00yh

Pedwarawd Armida

Cerddoriaeth gan Peteris Vasks ac Arvo Pärt yn cael ei chyflwyno ochr yn ochr â Different Trains, cymhariaeth hynod deimladwy Steve Reich rhwng trenau ei blentyndod a’r rheini a ddefnyddiwyd yn yr Holocost.

Dydd Gwener 24 Mai 2019

Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd

Stiwdio Gyfansoddwyr Peter Reynolds: Pedwarawd Armida

Dydd Gwener 24 Mai 2019, 9.30yb -1.00yp

Pedwarawd Armida

Sesiwn anffurfiol i ddarllen drwy weithiau gan gyfranogwyr o raglen yr Ŵyl i Egin-gyfansoddwyr (perfformiad am ddim)

Nos Wener 24 Mai 2019

Acapela, Pentyrch

Graham Fitkin: Y Cyfansoddwr yn Chwarae

Nos Wener 24 Mai 2019, 8.00yh

Graham Fitkin (piano)

Cyfle prin i glywed un o gyfansoddwyr mwyaf blaenllaw’r DU yn chwarae ei gerddoriaeth ei hun, gan gynnwys perfformiad am y tro cyntaf yn y byd o ddau ddarn i’r piano paratoëdig.