Digwyddiadur

Dydd Sul 12 Medi

Chapter

Sinfonia Cymru: Enchant

Dydd Sul 12 Medi, 4yh

Anna Clyne, Laurence Crane, Anna Meredith, Aaron Parker, Steve Reich, Errollyn Wallen

Rydym wedi ffurfio tîm gydag un o gerddorfeydd dan 30 oed mwyaf blaenllaw y DU ar gyfer taith o gerddoriaeth syfrdanol gan gyfansoddwyr byw o’r 2000au cynnar i’r diwrnod presennol.

Chapter

Bhekizizwe

Dydd Sul 12 Medi

Robert Fokkens

Mae Bhekzizwe, opera newydd Robert Fokkens’, yn dweud stori bywyd dyn Zulu o Dde Affrica sydd yn tyfu i fyny yn ystod blynyddoedd olaf apartheid ac yn symud i’r DU. Ffilm.

Dydd Llun 13 Medi

Darllediad arlein o Neuadd Gyngerdd Prifysgol Caerdydd

Peteris Vasks: Pedwarawdau Llinynnol

Dydd Llun 13 Medi, 7.30yh (sgwrs cyn cyngerdd 7.15yh)

Pēteris Vasks

Mae’r artistiaid dethol Solem Quartet yn darparu cyflwyniad perffaith i un o gyfansoddwyr byw mwyaf dylanwadol a chynhyrchiol y byd, Pēteris Vasks, ym mlwyddyn ei benblwydd yn 75oed.

Dydd Mawrth 14 Medi

Darllediad arlein o Neuadd Gyngerdd Prifysgol Caerdydd

David Roche - Prayers of Method

Dydd Mawrth 14 Medi, 6.45yh (sgwrs cyn cyngerdd 6.30yh)

David Roche

Ar ôl cael ei oedi dwy waith oherwydd y cyfyngiadau symud, rydym wrth ein bodd i allu cyhoeddi perfformiad cyntaf y byd o gomisiwn yr Ŵyl, Prayers of Method gan y cyfansoddwr o Gymru David Roche. Siwan Rhys (piano).

Darllediad arlein o Neuadd Gyngerdd Prifysgol Caerdydd

Fruits of Silence

Dydd Mawrth 14 Medi, 7.30yh (sgwrs cyn cyngerdd 7.10yh)

Sarah Jenkins, John Metcalf, Guto Puw, Pēteris Vasks

Mae amrywiaeth ac ehangder y gerddoriaeth yng Ngŵyl eleni yn cael ei ymgorffori yn y cyngerdd hwn, sydd yn arddangos gwaith gan bedwar o’n Cyfansoddwyr Dethol.

Dydd Mercher 15 Medi

Darllediad arlein o Neuadd Gyngerdd Prifysgol Caerdydd

Gwyntoedd o Blaned Arall

Dydd Mercher 15 Medi, 1yh (sgwrs cyn cyngerdd 12.45yh)

Sarah Jenkins, Judith Weir

Siwan Rhys a mae’r Magnard Ensemble arbennig yn dod ag alawon, jigiau a rîliau Judith Weir yn fyw yn ystod y cyngerdd amser cinio hwn.

Darllediad arlein a radio o Neuadd Hoddinott y BBC, Canolfan Mileniwm Cymru

BBC NOW

Dydd Mercher 15 Medi, 7.30yh

Sarah Jenkins, John Metcalf, Guto Puw, Pēteris Vasks, Judith Weir

Mae ein cyngerdd blynyddol gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn dod â cherddoriaeth at ei gilydd gan bob un o bump cyfansoddwr dethol eleni. Fel cydweithrediadau blaenorol, mae’n gyfoethog o ran amrywiaeth ac yn dangos y deinamigrwydd a’r cyffro o glywed cerddoriaeth gan gyfansoddwyr sy’n byw heddiw o Gymru a thu hwnt.

Dydd Iau 16 Medi

Darllediad arlein

Stiwdio Gyfansoddwyr Peter Reynolds 2021

Dydd Iau 16 Medi, 12.30yh

Cameron Biles-Liddell, Lucy Callen, Euchar Gravina, Florence Anna Maunders, Angela Slater, Daniel Wyn-Jones.

Gwrandewch i brofi cerddoriaeth gan rai o gyfansoddwyr y dyfodol.

Darllediad arlein

Canu John Metcalf

Dydd Iau 16 Medi, 7.30yh

John Metcalf

Sefydlwyd Gŵyl Bro Morgannwg ym 1969 gan y cyfansoddwr John Metcalf sydd wedi bod yn Gyfarwyddwr Artistig ers hynny. Heno rydym yn dathlu cerddoriaeth o bedwar degawd o’i gasgliadau o ganeuon ac operâu.