Bîtiau Brecwast

George Barton a Siwan Rhys

Dydd Sul 17 Mai 2020, 9yb

Y Cyntedd, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Composer Piece Duration Listen
John Luther Adams 'Dream of the Hermit Thrush' from Three Canticles of the Birds 6'
John Luther Adams Tukiliit 7'
John Luther Adams Four Thousand Holes 33'

Siwan Rhys piano
George Barton offerynnau taro

Cysgu’n hir, ildio’n llwyr! Felly, codwch cyn cŵn Caer am gyngerdd bore Sul o gerddoriaeth i’r piano ac offerynnau taro. Ond peidiwch â phoeni, fyddwn ni ddim yn gwaethygu unrhyw bennau-maen-mawr. Y trac sain perffaith yw’r seinluniau minimalaidd yma gan John Luther Adams i’r bore-godwr.

Mae Red Arc/ Blue Veil (2002) yn ymwneud ag adeiladu haenau o sŵn yn araf, gyda’r seinluniau enfawr sy’n nodweddiadol o gyfansoddwr a fu’n byw yng ngwylltineb Alaska am flynyddoedd lawer.

Yn ôl Adams ei hun, ysbrydolwyd Four Thousand Holes gan roc a rôl, er na allwch chi ddweud hynny’n syth wrth wrando arno. Wrth godi’r cordiau llon a lleddf syml o gerddoriaeth boblogaidd, maent yn cael eu saernïo’n ddarn sydd â rhythmau anarferol a naws acwstig ddirgel.

Cynhelir y cyngerdd yng nghyntedd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Siwan Rhys a George Barton yw’r cerddorion sydd â’r dasg o berfformio’r gerddoriaeth dechnegol heriol yma ar fore dydd Sul.

Bydd caffi CBCDC yn agored am goffi a theisennau Danaidd cyn ac ar ôl y cyngerdd.