Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC: Becoming Ocean

Nos Wener 22 Mai 2020, 7.30yh

Neuadd Hoddinott y BBC, Canolfan Mileniwm Cymru

Composer Piece Duration Listen
David Roche Gwaith newydd
yn cael ei berfformio am y tro cyntaf yn y byd
i’w gadarnhau
Huw Watkins Symffoni 22'
John Luther Adams Become Ocean 42'

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Geoffrey Petterson – arweinydd

“Yr apocalyps hyfrytaf yn hanes cerddoriaeth.” New Yorker

Am ffordd wych o orffen yr Ŵyl. Fel penllanw i’n crwydriadau ym myd cerddoriaeth a natur eleni rydym yn cyflwyno darn epig John Luther Adams Becoming Ocean sydd wedi ennill Gwobr Pulitzer ac a berfformir gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Ysbrydolwyd y darn gan ddiffeithdir Alaska, gyda Luther Adams yn dweud, “O’r môr y daeth bywyd ar y ddaear yma yn y lle cyntaf. Wrth i’r rhew pegynol doddi, rydyn ni, bobl ddynol, yn ein cael ein hunain yn wynebu’r posibilrwydd y gallen ni’n llythrennol unwaith eto ddod yn fôr”.

Mae sŵn yn chwyrlïo rhwng tri grŵp o gerddorion yn eistedd ar wahân ar y llwyfan, felly mae Become Ocean yn ddarn na allwch ei brofi i’r eithaf ond yn fyw. 

Mae ein cyngerdd i gloi hefyd yn cynnwys y perfformiad cyntaf yng Nghymru o unig Symffoni Huw Watkins, gwaith grymus a dramatig a gafodd ei berfformio am y tro cyntaf yn 2017, ynghyd â darn sydd wedi’i gomisiynu i’r Ŵyl gan y cyfansoddwr ifanc o Gymru, David Roche.