Lleisiau Sanctaidd

Theatre of Voices (c) Reinhard Wilting

Nos Sadwrn 16 Mai 2020, 7.30yh

Lleisiau Sanctaidd

Composer Piece Duration Listen
Julia Wolfe Guard my tongue 8'
David Lang Solitary 10'
Galina Grigorjeva Rejoice O Virgin Theotokos 4'
David Lang Again 7'
Arvo Pärt Seren y Bore 3'
Arvo Pärt Virgencita 8'
Arvo Pärt Da pacem 4'
Arvo Pärt Awdl IX
o Kanon Pokajanen
9'
Arvo Pärt Gweddi
o Kanon Pokajanen
9'

Theatre of Voices
Paul Hillier cyfarwyddwr

Dihangwch i werddon dangnefeddus wrth i’n hail gyngerdd gyda Theatre of Voices gyflwyno cerddoriaeth gorawl fyfyriol yn lleoliad hanesyddol Cadeirlan Llandaf.

Mae’r holl gerddoriaeth yn y cyngerdd hwn yn gosod testunau sanctaidd o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys Beiblau Uniongred y Dwyrain a Hebraeg.

Mae’r hanner cyntaf yn cymysgu gweithiau ysbrydol i leisiau digyfeiliant gan dri chyfansoddwr, Julia Wolfe, Galina Grigorjeva a David Lang.

Ar ôl yr egwyl, bydd y noson yn cael ei neilltuo i gerddoriaeth un o gyfansoddwyr ein hoes y mae ei gerddoriaeth yn cael ei pherfformio amlaf ar draws y byd, Arvo Pärt. Gan dynnu ysbrydoliaeth o ffynonellau mor amrywiol â minimaliaeth y 1960au a Siantiau Georgaidd, mae Pärt yn adnabyddus am ymdrin â themâu sanctaidd ac ysbrydol yn hytrach nag ymhél â’r tueddiadau diweddaraf. Rydym yn perfformio pump o’i osodiadau o destunau o’r Beibl Uniongred, sy’n dangos cerddoriaeth gyfoes ar ei mwyaf dolefus a chysurlon.

Yn gyngerdd unigryw yn yr Ŵyl eleni, dyma gyfle i brofi ochr ysbrydol cerddoriaeth glasurol fodern.