Mae Doniau ’Da Chymru: Sioe Arddangos Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd

Mark Bowden (c) Kate Benjamin a Rob Orchard

Nos Lun 18 Mai 2020, 8yh

Pafiliwn Pier Penarth

Composer Piece Duration Listen
Steph Power and/ ante 10'
Michael Parkin Ffiwg Monsieur Croche 4'
Maja Palser a cry 4'
Mark Bowden Five Memos 17'

David Adams feiolín
Alice Neary soddgrwth
Robin Green piano

Mae Diwrnodau Cerddoriaeth y Byd a drefnir gan Gymdeithas Ryngwladol Cerddoriaeth Gyfoes ychydig fel Eurovision, ond ar gyfer cyfansoddwyr.

Bob blwyddyn dewisir detholiad o gerddoriaeth Gymreig newydd ar gyfer y gystadleuaeth fyd-eang a gallwch glywed rhai o’r enghreifftiau gorau o rifynnau diweddar wrth i’r cyfansoddwyr gyflwyno eu cerddoriaeth eu hunain yn y sioe arddangos yma.

Mae and/ante Steph Power, a gyfansoddwyd i’r feiolín, soddgrwth a’r piano, yn ymateb i symudiad byd-eang ffoaduriaid yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae’r teitl yn chwarae ar enw’r bardd Dante a’r cyfarwyddyd cerddorol ‘andante’, sy’n golygu ‘ar gyflymdra cerdded’. Mae darn Maja Palser i’r piano unawd a cry hefyd yn ymdrin â’r argyfwng ffoaduriaid, gyda naws hwiangerdd ac ymdeimlad â galar a cholled.

 

Deilliodd Ffiwg Monsieur Croche Michael Parkin o ffriff anarferol – sef, cyfansoddi darn byr i’r piano unawd gan ddechrau gydag ychydig fariau o Debussy. Tynnodd ysbrydoliaeth o Monsieur Croche, alter-ego Debussy mewn casgliad o’i ysgrifau a gyhoeddwyd ar ôl iddo farw ym 1921.

Edmygwr brwd o’r newyddiadurwr a’r nofelydd Eidalaidd Italo Calvino yw Mark Bowden, cymaint felly nes bod Five Memos yn deyrnged ganddo i’r rhinweddau artistig – Ysgafnder, Cyflymder, Manylder, Amlygrwydd ac Amlder – yr oedd yn fwriad gan Calvino draethu amdanynt mewn cyfres o ddarlithoedd cyn iddo farw ym 1985.  Perfformiwyd y darn ar gyfer y feiolín a’r piano am y tro cyntaf yn 2015 a’i gomisiynu’n wreiddiol i’w chwarae gan un o gyfansoddwyr arbennig yr Ŵyl eleni, Huw Watkins.

Cyflwynwyd ar y cyd â Tŷ Cerdd.