Telynau Tangnefeddus a Dawnsiau o Alaska

Anne Denholm © Kevin Day Photography

Nos Fawrth 19 Mai 2020, 7.30yh

Yr Ystafell Wydr, Canolfan Gelfyddydau Sain Dunwyd

Composer Piece Duration Listen
Mared Emlyn Perlau yn y glaw
telyn
8'
Huw Watkins Partita
feiolín unawd
15'
John Luther Adams Pum Dawns Yup’ik
telyn
12'
Huw Watkins Cyfres i’r Delyn
8'
Carlijn Metselaar Gwaith newydd i’r feiolín a’r delyn
yn cael ei berfformio am y tro cyntaf yn y byd
10'
John Luther Adams Pum Dawns Athabasgaidd
telyn ac offerynnau taro
15'

Anne Denholm telly
Lesley Hatfield feiolín
George Barton offerynnau taro

Mae’r cyngerdd hwn ar lan y môr yng Nghanolfan Gelfyddydau Sain Dunwyd yn cynnig cyfle i glywed cerddorion meistrolgar yn perfformio ar eu pennau eu hunain a chyda’i gilydd.

Yn ymuno â ni bydd yr offerynnwr taro George Barton a’r delynores ifanc wych Anne Denholm a oedd yn Delynores Swyddogol i Dywysog Cymru rhwng 2015 a 2019.

Mae’r gerddoriaeth a gynigir wastad yn cyd-fynd â naws arbennig y lleoliad hwn. Mae’n amrywio o gerddoriaeth dyner i’r delyn i feiolín unawd dramatig Huw Watkins, Partita. Dylanwad allweddol yw cerddoriaeth werin a thraddodiadol, gyda threfniadau John Luther Adams o ddawnsiau Alasgaidd brodorol i’r delyn yn cloi pob hanner o’r cyngerdd.

Dipyn o wefr i ni hefyd fu comisiynu gwaith newydd i’r feiolín a’r delyn gan gyfansoddwr preswyl Opera Ieuenctid Opera Genedlaethol Cymru, Carlijn Metselaar.