Dyddiadau Gŵyl 2021 a’r pum cyfansoddwr sy’n cael sylw arbennig

Cyffro mawr i ni yw datgelu y bydd yr Ŵyl eleni’n symud o’i dyddiad arferol ym mis Mai ac yn digwydd rhwng dydd Sadwrn 11 a dydd Gwener 17 Medi.

Pum cyfansoddwr dethol

Fel bob amser, byddwn yn rhannu holl lawenydd dod i nabod cerddoriaeth gan gyfansoddwyr sy’n byw heddiw, yn aml yng ngŵydd y cyfansoddwyr eu hunain. Bydd gynnon ni gyngherddau ar draws canolfannau agosatoch yn ne Cymru, yn cyflwyno gweithiau gan y pum cyfansoddwr dethol: Judith Weir, Peteris Vasks, John Metcalf, Guto Puw Sarah Jenkins.

Y perfformwyr

Solem Quartet, Magnard Ensemble Siwan Rhys.

Byddwn yn cyhoeddi’r rhaglen gyflawn yn ystod yr wythnosau nesaf. Dilynwch ni ar Twitter @vogmusicfest a Facebook @valeofglamorganfestival am ambell gip bach slei ymlaen llaw.