Fruits of Silence

7.30yh, Dydd Mawrth 14 Medi

Darllediad arlein o Neuadd Gyngerdd Prifysgol Caerdydd

Solem Quartet
Siwan Rhys - piano

Composer Piece Duration Listen
Pēteris Vasks String Quartet no. 1 15'
John Metcalf Towards Silence
rhagolwg o’r pedwarawd newydd
18'
Guto Puw String Quartet no. 1: Your Paths Overflow with Plenty 23'
Sarah Jenkins The Lake Isle of Innisfree
gyda phiano
6'
Pēteris Vasks The Fruit of Silence
gyda phiano
8'

Bydd y cyngerdd hwn yn cael ei ffrydio yn fyw ar sianel YouTube Gŵyl Bro Morgannwg.

Mae amrywiaeth ac ehangder y gerddoriaeth yng Ngŵyl eleni yn cael ei ymgorffori yn y cyngerdd hwn, sydd yn arddangos gwaith gan bedwar o’n Cyfansoddwyr Dethol. 

Yn ymuno â Solem Quartet yw’r pianydd deinamig o Gymru Siwan Rhys, a oedd yn bywiogi ein Gŵyl Gartref 2020 gyda’i pherfformiad fel rhan o ddeuawd GBSR.

Mae dau ddarn gwrthgyferbyniol gan Pēteris Vasks yn dechrau ac yn gorffen y cyngerdd. Mae ei String Quartet No 1 yn mynd yn ôl i 1977 ac yn adlewyrchu’r dicter tuag at ormes Sofietaidd o Latfia, ei famwlad. Ar y llaw arall, mae’r fersiwn pumawd piano o The Fruit of Silence, yn ddarn addfwyn wedi’i ysbrydoli gan eiriau’r Fam Teresa, “The fruit of silence is prayer”.

Rhwng y rhain, cewch fwynhau gweithiau newydd neu ddiweddar gan dri chyfansoddwr amlwg o Gymru. 

Mae Sarah Jenkins yn cael ei hysbrydoli gan gerdd WB Yeats, The Lake Isle of Innisfree, portread rhamantaidd o encilio i gaban yn y gwyllt. 

Mae Solem Quartet yn barod yn gyfarwydd â Phedwarawd Llinynnol cyntaf Guto Puw – perfformiwyd y gwaith hwn ganddynt yn gyntaf yn ystod Gŵyl Gerddoriaeth Bangor arlein ym mis Mawrth eleni.

Hefyd, cewch glywed rhagolwg arbennig o Bedwarawd Llinynnol newydd gan ein Cyfarwyddwr Artistig John Metcalf, siwrnai gerddorol o’r Gaeaf diwethaf.


Ni fyddwn yn codi unrhyw dâl ar gyfer perfformiadau 2021 ond rydym yn annog pawb i gefnogi artistiaid gŵyl eleni a’r dyfodol drwy wneud rhodd. Diolch o flaen llaw ar gyfer y cymorth hollbwysig hwn. ewch at ein tudalen Virgin Money Giving.

Sgwrs cyn cyngerdd – 7.10yh – Sarah Jenkins, John Metcalf, Guto Puw a Steph Power


Cefnogwyr

Fidelio Charitable Trust