Gŵyl Bro Morgannwg fideo-lediad

Er y bu’n rhaid i ni, gwaetha’r modd, ganslo Gŵyl Bro Morgannwg eleni oherwydd y sefyllfa bresennol yn sgil y Coronafeirws, rydyn ni wedi dwyn ynghyd rai o’n cyfansoddwyr i ddod â chyfres o dri fideo-lediad atoch ar y we sy’n edrych ar ein rhaglen ar gyfer 2020. Bydd y rhain yn ymddangos ar YouTube am y tro cyntaf dros y pythefnos nesaf ac yn cynnwys cyfweliadau arbennig a pherfformiadau cartref gan artistiaid a chyfansoddwyr y buasai eu gwaith wedi cael ei berfformio ym mis Mai eleni.

Huw Watkins

(a gyflwynir gan Steph Power gydag un o’r cyfansoddwr sy’n derbyn sylw arbennig, Huw Watkins a’r Cyfarwyddwr Artistig John Metcalf)

 

Bydd ein darllediad cyntaf, gyda Steph Power yn cyfweld â’r Cyfarwyddwr Artistig John Metcalf a’r cyfansoddwr Huw Watkins, yn cael ei ddangos am y tro cyntaf nos Wener 15 Mai. Mae John a Steph yn trafod ethos yr Ŵyl a sut y penderfynir ar y rhaglennu tra bydd Huw yn siarad am ei arddull cyfansoddol a’r cefndir i rai o’i weithiau. Fel un o’r cyfansoddwyr i dderbyn sylw arbennig eleni, roedd sawl un o weithiau Huw i fod i gael ei berfformio y mis Mai yma, a gwefr fawr i ni yw ei fod yn gallu perfformio rhai o’i ddarnau ei hun i’r piano ar gyfer y fideo yma, a rhannu perfformiad cartref y delynores Anne Denholm o’i Gyfres i’r Delyn.

Mae Doniau ’Da Chymru

(gyda’r cyfansoddwyr Mark Bowden, Mared Emlyn, Maja Palser, Steph Power, David Roche)

 

Yn yr ail o’n gweddarllediadau ar gyfer ein cyfres Gŵyl Bro Morgannwg o‘r Cartref, bydd pump cyfansoddwr yn cyflwyno eu cyfansoddiadau a fyddai wedi cael eu perfformio yn ein cyngerdd Wales’ Got Talent. Bydd Mark Bowden, Mared Emlyn, Maja Palser, Steph Power a David Roche yn siarad â Deborah Keyser, Cyfarwyddwr Tŷ Cerdd, am y broses o gyfansoddi, a’r hyn sy’n ysbrydoli eu cerddoriaeth.

Wedi’u siapio gan themâu fel yr argyfwng ffoaduriaid, cafodd y darnau yma eu ysgrifennu ar gyfer Diwrnodau Cerddoriaeth Byd Newydd gan y Gymdeithas Rhyngwladol o Gerddoriaeth Cyfoes, dathliad rhyngwladol blynyddol o gerddoriaeth newydd. Bydd Mared Emlyn hefyd yn siarad am Perlau yn y glaw, ei phump dawns ar gyfer unawd telyn.

Bydd y darllediad yn mynd yn fyw am 7:30pm dydd Llun 18 Mai; cliciwch yma i’w wylio.

 

John Luther Adams

(a gyflwynir gan Steph Power, John Metcalf, John Luther Adams)

 

Helpwch i ni barhau i roi platfform i gerddoriaeth newydd, ac i gefnogi cerddorion a chyfansoddwyr trwy’r pandemig COVID-19, ac yn y dyfofol. Cliciwch yma i roi rhodd.