Gŵyl Gerdded Bro Morgannwg

Eleni rydym wedi ymuno â Gŵyl Gerdded Bro Morgannwg sydd wedi trefnu teithiau cerdded tywysedig o gwmpas rhai o’r canolfannau lle’r ydym yn cyflwyno cyngherddau. Mae’r holl deithiau’n ddi-dâl a does dim angen archebu lle ymlaen llaw – dim ond troi i fyny ar y diwrnod sy’ raid.

Dydd Iau 19 Mai, 2.15yp – 4.15yp

Taith gerdded i weld golygfeydd Penarth gan gychwyn wrth y pier

Ymunwch â ni ar ôl y sgwrs gan Ian Skelly ar Pafilwin Penarth Pier Pavilion

Dydd Gwener 20 Mai, 3yp – 5yp

O gwmpas y Bae gan gychwyn ger yr Eglwys Norwyaidd

Ymunwch â ni cyn y cyngerdd gan Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ar Neuadd Hoddinott

Manylion llawn yma: