Gwyntoedd o Blaned Arall

1yh, Dydd Mercher 15 Medi

Darllediad arlein o Neuadd Gyngerdd Prifysgol Caerdydd

Magnard Ensemble
Siwan Rhys - piano

Composer Piece Duration Listen
Judith Weir Sketches from a Bagpiper's Album 9'
Judith Weir Michael's Strathspey
unawd piano
1' 30''
Judith Weir Chorale for Steve
unawd piano
2' 30''
Judith Weir Fragile
unawd piano
3'
Judith Weir Roll off the Ragged Rocks of Sin
unawd piano
6'
Sarah Jenkins Gwaith newydd (Comisiwn gan yr Ŵyl) 6'
Judith Weir Airs from Another Planet
pumawd chwyth a phiano
1: Strathspey a rîl
2: Alaw traddodiadol
3: Jig
4: Alaw Pibgod, gyda dronau
13'

Bydd y cyngerdd hwn yn cael ei ffrydio yn fyw ar sianel YouTube Gŵyl Bro Morgannwg.

Mae’r Magnard Ensemble arbennig yn dod ag alawon, jigiau a rîliau Judith Weir yn fyw yn ystod y cyngerdd amser cinio hwn.

Pedwarawd chwyth yw’r Magnards, sef yr ail grŵp i ymddangos yng Ngŵyl eleni. Mae eu cyfuniad o ffliwt, obo, clarinet, corn a basŵn yn rhoi mynediad iddynt i amrywiaeth o repertoire a glywir yn anaml.

Yma maent yn perfformio Airs From Another Planet gan Weir, meistr presennol Cerddoriaeth y Frenhines a’r fenyw gyntaf i gael y swydd hon. Mae’r Alawon yn cymryd traddodiadau cerddorol o’r Alban ac yn eu taflu i’r dyfodol, gan eu gwneud bron yn amhosib i’w hadnabod o’u ffurfiau gwreiddiol. 

Rydym hefyd wedi comisiynu’r Cyfansoddwr Dethol Sarah Jenkins i ysgrifennu darn newydd sbon ar gyfer y Magnard Ensemble, a fydd yn cael ei berfformio am y tro cyntaf yn y cyngerdd hwn. Mae Siwan Rhys yn ymuno â ni eto i berfformio cyfres o ddarnau byr gan Judith Weir ar gyfer unawd piano. 

Sgwrs cyn cyngerdd – 12.45yh – Judith Weir a John Metcalf


Ni fyddwn yn codi unrhyw dâl ar gyfer perfformiadau 2021 ond rydym yn annog pawb i gefnogi artistiaid gŵyl eleni a’r dyfodol drwy wneud rhodd. Diolch o flaen llaw ar gyfer y cymorth hollbwysig hwn. ewch at ein tudalen Virgin Money Giving.


Cefnogwyr