Cerddoriaeth newydd heddiw, clasuron yfory

Croeso i Ŵyl Bro Morgannwg – yn unigryw yn y DU fel yr unig ŵyl cerddoriaeth glasurol sydd wedi’i neilltuo i gerddoriaeth cyfansoddwyr sy’n byw heddiw.

Mae Gŵyl 2018 yn rhedeg rhwng 9 a 16 Mai ac edrychwn ymlaen at groesawu carfan o artistiaid o bedwar ban a fydd yn perfformio mewn canolfannau ledled Bro Morgannwg a Chaerdydd.

Ewch draw at ein Dyddiadur ar gyfer 2018 am fanylion llawn y rhaglen sydd gynnon ni ar y gweill.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi hefyd.

Cefnogwyr

    Hinrichsen Foundation  Vale of Glamorgan