Cerddoriaeth newydd heddiw, clasuron yfory

O antur yn y Gorllewin Gwyllt i holl eangderau Alaska, bydd Gŵyl Bro Morgannwg 2020 yn mynd â chi ar siwrnai drwy dirweddau bregus ein byd newidiol.

Mae tocynnau ar werth heddiw i’r Ŵyl sy’n rhedeg o ddydd Gwener 15 tan ddydd Gwener 22 Mai 2020.

Ymhlith lein-yp cyffrous o ddoniau lleol a rhyngwladol, byddwn yn cyflwyno cerddoriaeth i chi gan ddau gyfansoddwr arbennig, sef y pen-cyfansoddwr serennog o Gymru, Huw Watkins, a’r creawdwr seinluniau ysblennydd o America, John Luther Adams.

Mae ein cyngherddau’n ymweld ag amryw o ganolfannau hardd gan gynnwys Pafiliwn Pier Penarth, Cadeirlan Llandaf a Chastell Sain Dunwyd. Yn ogystal â chyngherddau, mae gynnon ni gyfres o ddigwyddiadau am ddim, gan gynnwys perfformiadau yn yr awyr agored a gosodweithiau sain.

Porwch y rhaglen yn ei chyfanrwyd yma.

 

Cefnogwyr

    Hinrichsen Foundation  Vale of Glamorgan            Fidelio Charitable Trust