Cerddoriaeth newydd heddiw, clasuron yfory

 

Mae Gŵyl Bro Morgannwg yn dod â’r gorau o gerddoriaeth gyfoes a chlasurol newydd gan gyfansoddwyr sy’n byw heddiw at ei gilydd yng nghalon De Cymru.

Ar ôl heriau 2020 i gyd, mae’r tîm wedi bod wrthi’n ddiwyd yn trefnu rhaglen ar gyfer Gŵyl ddi-dâl yn 2021 mewn ymateb i’r rheoliadau COVID diweddaraf, gan gynnwys cyngherddau arlein a darllediadau radio.

Cyffro mawr i ni yw cyhoeddi rhaglen Gŵyl eleni, sydd wedi symud o’i dyddiad arferol ym mis Mai ac yn digwydd rhwng 11 a 16 Medi. 

Fel arfer, byddwn yn rhannu’r pleser o archwilio cerddoriaeth gan gyfansoddwyr sy’n byw heddiw. Rydym yn dathlu Peteris Vasks, y cyfansoddwr Latfiaidd enwog, sydd yn cyfansoddi cerddoriaeth sydd yn adlewyrchu hudoliaeth lleisiau natur. Yn y cyfamser, rydym wedi comisiynu cerddoriaeth newydd gan y cyfansoddwyr ifanc o Gymru Sarah Jenkins a David Roche ac yn cefnogi’r genhedlaeth nesaf trwy Stiwdio Gyfansoddwyr Peter Reynolds.

Byddwch yn cael mwynhau cyngherddau eleni yn ddi-dâl, felly edrychwch drwy’r rhaglen i weld beth sydd yn apelio atoch. Rydym yn gobeithio eich gweld ym mis Medi!

Pum cyfansoddwr dethol

Judith Weir, Peteris Vasks, John Metcalf, Guto Puw Sarah Jenkins.

 

Y perfformwyr

Solem Quartet, Magnard Ensemble Siwan Rhys.

Cefnogwyr

    Hinrichsen Foundation  Vale of Glamorgan            

Fidelio Charitable Trust