Cerddoriaeth newydd heddiw, clasuron yfory

Hysbysiad canslo
Dyma newyddion na fydd efallai’n peri syndod i neb, ond yn drist iawn rydym wedi penderfynu canslo Gŵyl Bro Morgannwg eleni oherwydd aflwydd y Coronafeirws ar hyn o bryd. Gyda’n calonnau fel y plwm yr ydym yn cymryd y cam hwn, ond iechyd a diogelwch cynulleidfaoedd a’r artistiaid yw ein blaenoriaeth.

Os ydych eisoes wedi archebu tocynnau, fe’ch ad-delir (gan gynnwys y ffi archebu) gan ein darparydd tocynnau, Ticketsource. Oherwydd niferoedd eithriadol y bobl sy’n canslo y mae Ticketsource yn delio â nhw ar hyn o bryd, efallai y bydd eich ad-daliad yn cymryd sawl diwrnod i’w brosesu.

Yn ystod yr amser heriol iawn yma, rydym wedi ymrwymo i dalu’r holl gerddorion ac artistiaid oedd i gymryd rhan yn yr Ŵyl eleni. I lawer o sefydliadau celfyddydol mae’r dyfodol yn ansicr iawn a gofynnwn i chi ystyried cyfrannu pris eich tocyn i gefnogi’r Ŵyl drwy ein tudalen roddi fel y gall ddychwelyd y flwyddyn nesaf.  RHOWCH HEDDIW.

Yn y cyfamser, rydyn ni wedi dwyn ynghyd rai o’n cyfansoddwyr i ddod â chyfres o dri fideo-lediad atoch ar y we sy’n edrych ar ein rhaglen ar gyfer 2020: Gwyl Bro Morgannwg fideo-lediad. A dyma berfformiad diweddar gan Gerddorfa Symffoni Dallas yn chwarae’r darn a fyddai wedi cau’r Ŵyl, epig John Luther Adams, BECOME OCEAN.

Dymuniadau gorau

John, Caroline a tîm Gŵyl Bro Morgannwg 

Cefnogwyr

    Hinrichsen Foundation  Vale of Glamorgan            Fidelio Charitable Trust