Cerddoriaeth newydd heddiw, clasuron yfory

Mae Gŵyl Bro Morgannwg yn dod â’r gorau o gerddoriaeth glasurol gyfoes a newydd gan gyfansoddwyr sy’n byw heddiw i gynulleidfaoedd anturus o bob cwr o Gymru a thramor. Rydym am rannu gorfoledd gwrando a darganfod â chynulleidfaoedd sy’n ysu am brofi’r hyn sy’n newydd a blaengar ac rydym yn hyrwyddo’r cyfansoddwyr sy’n mynd â cherddoriaeth glasurol i’r dyfodol. Cynhelir yr ŵyl flynyddol ym mis Mai mewn gwahanol ganolfannau ar draws de Cymru.

Cyfle arbennig yw ein cyngerdd rhagflas ar gyfer yr Ŵyl y flwyddyn nesaf i glywed un o brif gyfansoddwyr cyfoes gwledydd Prydain, Huw Watkins, yn perfformio’i waith ei hun (Dydd Mawrth 12 Tachwedd, 1yp, Neuadd Dewi Sant.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Cefnogwyr

    Hinrichsen Foundation  Vale of Glamorgan