Swydd Wag

Mae’r Ŵyl ar hyn o bryd yn chwilio am Gynhyrchydd i gydweithio’n agos â’r Cyfarwyddwr Artistig i adeiladu ar ei sefyllfa bresennol. Am wybodaeth bellach am y swydd a sut i wneud cais cliciwch yma: Swydd Wag Dyddiad cau ar gyfer … Continued

Cyfansoddi: Cymru 2021

Rydym yn falch i gyhoeddi fod ceisiadau ar gyfer prosiect Cyfansoddi: Cymru Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC wedi agor. Mae’r cynllun wedi cael ei redeg gan BBC NOW mewn cydweithrediad â Tŷ Cerdd, Gŵyl Bro Morgannwg, Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru a … Continued

Gadewch i ni argymell cyngerdd i chi

  Mae 11 o gyngherddau yng Ngŵyl Bro Morgannwg eleni, pob un yn arddangos peth o’r gerddoriaeth orau gan gyfansoddwyr sy’n byw heddiw. Wrth reswm, fedrwch chi ddim mynd i bob un ohonynt. Ond os ydych am gael blas o’r … Continued