Oedfannau

Neuadd Hoddinott y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC

Yn ogystal â chynnig y ddarpariaeth ymarfer cerddorfaol a stiwdio fwyaf soffistigedig ym Mhrydain, mae’n debyg, bellach mae Neuadd Hoddinott (sydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru) wedi ennill ei phlwy yn oedfan boblogaidd yn ei rhinwedd ei hun – sy’n llywyddu’n rheolaidd gyngherddau gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute
Bae Caerdydd, CF10 5AL

Gweld ar Fapiau Google »
Neuadd Hoddinott y BBC safle »


Priordy Ewenni

Priordy Ewenni

Yr eglwys Normanaidd mwyaf cyflawn a thrawiadol yn Ne Cymru ac un o’r enghreifftiau gorau yn Ewrop o eglwys gaerog. Fe’i cwblhawyd erbyn 1126 ac ym 1141 daeth yn un o briordai Abaty Benedictaidd St Peter, Caerloyw.

yn ymyl yr A48 , Ewenni
Ger Pen-y-bont ar Ogwr CF35 5BW

Gweld ar Fapiau Google »
Priordy Ewenni safle »


Pafiliwn Pier Penarth

Pafiliwn Pier Penarth

Ym 1930 yr agorodd y pafiliwn ac roedd yn oedfan difyrrwch glan môr traddodiadol yn ogystal ag yn neuadd gyngerdd. Ers 2011 mae menter atgyweirio o bwys wedi adfer ysblander art deco yr adeilad lle bellach mae yna bictiwrs, caffi, gwylfa a man cymuned amlbwrpas.

Y Rhodfa Lan Môr
Penarth CF64 3AT

Gweld ar Fapiau Google »
Pafiliwn Pier Penarth safle »


Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Caerdydd CF10 3ER

Gweld ar Fapiau Google »
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru safle »


Neuadd Dewi Sant

Neuadd Dewi Sant

Yn ddiweddar, rhestrwyd neuadd gyngerdd genedlaethol Cymru ymhlith y deg neuadd gyngerdd orau yn y byd ac mae’n nodedig am fod y neuadd gyngerdd sydd wedi ymddangos amlaf yn y byd ar y teledu. Wedi’i hagor ym 1982, mae’r ganolfan yn cyflwyno dyddiadur prysur o adloniant byw sy’n amrywio o gerddoriaeth glasurol i gomedi ac adloniant ysgafn.

The Hayes
Caerdydd CF10 1AH

Gweld ar Fapiau Google »
Neuadd Dewi Sant safle »