Oedfannau

Eglwys Holl Saint

Eglwys Holl Saint

Yng nghanol Penarth y mae Eglwys yr Holl Saint a godwyd gan Iarll Plymouth ym 1892 ar y safle a ddefnyddid gynt yn gyfleusterau criced a rygbi’r dref. Cafodd yr adeilad gwreiddiol ei ddifa mewn cyrch bomio gan yr Almaen ym 1943 ac ailagorodd yr eglwys bresennol ym 1955.

Sgwâr Victoria
Penarth CF64 3HQ

Gweld ar Fapiau Google »
Eglwys Holl Saint safle »


Neuadd Hoddinott y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC

Yn ogystal â chynnig y ddarpariaeth ymarfer cerddorfaol a stiwdio fwyaf soffistigedig ym Mhrydain, mae’n debyg, bellach mae Neuadd Hoddinott (sydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru) wedi ennill ei phlwy yn oedfan boblogaidd yn ei rhinwedd ei hun – sy’n llywyddu’n rheolaidd gyngherddau gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute
Bae Caerdydd, CF10 5AL

Gweld ar Fapiau Google »
Neuadd Hoddinott y BBC safle »


Priordy Ewenni

Priordy Ewenni

Yr eglwys Normanaidd mwyaf cyflawn a thrawiadol yn Ne Cymru ac un o’r enghreifftiau gorau yn Ewrop o eglwys gaerog. Fe’i cwblhawyd erbyn 1126 ac ym 1141 daeth yn un o briordai Abaty Benedictaidd St Peter, Caerloyw.

yn ymyl yr A48 , Ewenni
Ger Pen-y-bont ar Ogwr CF35 5BW

Gweld ar Fapiau Google »
Priordy Ewenni safle »


Pafiliwn Pier Penarth

Pafiliwn Pier Penarth

Ym 1930 yr agorodd y pafiliwn ac roedd yn oedfan difyrrwch glan môr traddodiadol yn ogystal ag yn neuadd gyngerdd. Ers 2011 mae menter atgyweirio o bwys wedi adfer ysblander art deco yr adeilad lle bellach mae yna bictiwrs, caffi, gwylfa a man cymuned amlbwrpas.

Y Rhodfa Lan Môr
Penarth CF64 3AT

Gweld ar Fapiau Google »
Pafiliwn Pier Penarth safle »


Theatr Sherman

Theatr Sherman

Wedi’i chodi ym 1973, enwyd Theatr Sherman ar ôl Harry Sherman, cyd-sefydlydd Pyllau Pêl-droed Sherman a ariannodd y gwaith adeiladu. Moderneiddiwyd yr adeilad yn gyfan gwbl rhwng 2010 a 2012 gan greu ffasâd newydd arbennig wedi’i orchuddio â metel.

Senghennydd Road
Cathays
Caerdydd CF24 4YE

Gweld ar Fapiau Google »
Theatr Sherman safle »


Neuadd Dewi Sant

Neuadd Dewi Sant

Yn ddiweddar, rhestrwyd neuadd gyngerdd genedlaethol Cymru ymhlith y deg neuadd gyngerdd orau yn y byd ac mae’n nodedig am fod y neuadd gyngerdd sydd wedi ymddangos amlaf yn y byd ar y teledu. Wedi’i hagor ym 1982, mae’r ganolfan yn cyflwyno dyddiadur prysur o adloniant byw sy’n amrywio o gerddoriaeth glasurol i gomedi ac adloniant ysgafn.

The Hayes
Caerdydd CF10 1AH

Gweld ar Fapiau Google »
Neuadd Dewi Sant safle »


Lloches y Dwyrain, Ynys y Barri

Lloches y Dwyrain, Ynys y Barri

Mae prosiect adfywio mawr ar hyd Promenâd Dwyreiniol Ynys y Barri wedi arwain at adnewyddu Lloches Edwardaidd y Dwyrain ynghyd â chreu gerddi newydd a rhes o gytiau traeth lliwgar a ddefnyddir fel stondinau marchnad i artistiaid a chrefftwyr lleol.

Y Promenâd Dwyreiniol
Ynys y Barri
CF62 5TJ

Gweld ar Fapiau Google »