Offerynnau Taro Sandbox (Perfformiad i Ysgolion)

Offerynnau Taro Sandbox © Noah Stern Weber

Dydd Mawrth 21 Mai 2019, 11.00yb

Neuadd Dewi Sant

OFFERYNAU TARO SANDBOX
HELEN WOODS (Cyflwynydd)

Composer Piece Duration Listen
Steve Reich Cerddoriaeth i Ddarnau o Goed (darn) 5' Gwrando ar YouTube
Victor Caccese Bell Patterns 6'
Charles Peck Synthetic Twin 8'
Jonathan Allen Sonata 7'
Andy Akiho Haiku 2 3'
David Crowell Point Reyes
4 chwaraewr ar 2 farimba
5'
Jason Treuting Extremes 5'
Ben Wallace A.S.T.R. 5'

Perfformiad wedi’i guradu’n arbennig i blant a’u rhieni sy’n agor gyda chyflwyniad o ganeuon wedi’u hysgrifennu a’u perfformio gan blant ysgol gynradd o dde Cymru.

Cyflwynydd a Chyfarwyddwr Cerdd y Prosiect Ysgolion: Helen Woods

Mae’r prosiect hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg ac Actifyddion Artistig.