Offerynnau Taro Sandbox

Offerynnau Taro Sandbox © Noah Stern Weber

Dydd Mawrth 21 Mai 2019, 7.30yh

Neuadd Dewi Sant

OFFERYNNAU TARO SANDBOX
FRANCIS STAPLETON (Organ Stryd Iseldiraidd)

Composer Piece Duration Listen
Jason Treuting Extremes 5'
Charlie Peck Synthetic twin 8'
Steve Reich Pedwarawd Mallet 15'
Andy Akiho Pillar IV 13'
Viet Cuong Water, Wine, Brandy, Brine 13'
Ben Wallace Dr. Thadius Arturius Reginald Theobald Trufflebottom Esq. Jr. III’s Miracle Elixer for the Common Cold
(y perfformiad cyntaf yn y byd)
15'

Tipyn o wefr i’r Ŵyl yw cyflwyno’r afieithus a lliwgar Offerynnau Taro Sandbox – y pedwarawd offerynnau taro o Efrog Newydd a ddisgrifiwyd gan y Washington Post fel rhai sy’n ‘adfywio’r byd cerddoriaeth gyfoes [gyda] meistrolaeth sy’n eich gadael yn gegrwth.’ Bydd y pedwarawd ifanc yma’n dod â chasgliad anghonfensiynol o offerynnau, o botiau planhigion i farimbas a gwydrau gwin i rooks, (offeryn electronig sy’n defnyddio synwyryddion is-goch i ddehongli symudiadau dwylo).

Mae’r perfformiad yn bwrw cipolwg arbennig ar gerddoriaeth newydd sy’n dod i’r fei o America yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac yn cynnwys gwaith newydd Ben Wallace i’r Organ Stryd Iseldiraidd ac offerynnau taro a berfformir am y tro cyntaf yn y byd. Mae cerddoriaeth Wallace yn rhychwantu ystod eang o arddulliau o siambr a cherddorfaol, i ddisgo a samba ac ambell waith byd ‘ailgymysgu’ gemau fideo. Yn 2017, comisiynwyd Ben gan GBM i gyfansoddi darn i chwe phiano a dderbyniodd adolygiadau neilltuol yn dilyn y perfformiad cyntaf ohono gan Grand Band yn Neuadd

Dewi Sant: “Bu’r gynulleidfa ar ben eu digon ac yn wir dyma un o’r perfformiadau cyntaf mwyaf hygyrch o gerddoriaeth glasurol newydd dw i wedi’u clywed ers peth amser…Mae rhywun yn edrych ymlaen at ei yrfa yn y dyfodol gyda chyffro mawr” (Seen and Heard International).

BWCIWCH NAWR

 

This engagement is supported by Mid Atlantic Arts Foundation through USArtists International in
partnership with the National Endowment for the Arts, the Andrew W. Mellon Foundation and the
Howard Gilman Foundation.