Pedwarawd Armida – GWERTHU ALLAN

Pedwarawd Armida © Felix Broede

Nos Iau 23 Mai 2019, 8.00yh

Pafiliwn Pier Penarth

Composer Piece Duration Listen
Arvo Pärt Summa 6'
Pēteris Vasks Pedwarawd Llinynnol Rhif 5 24'
Johannes Fischer canons and sparrows 10'
Steve Reich Different Trains
i bedwarawd llinynnol a thâp
27'

Cyflwynir cerddoriaeth gan Peteris Vasks ac Arvo Pärt ochr yn ochr â Different Trains, cymhariaeth ddirdynnol Steve Reich rhwng trenau ei blentyndod a’r rheini a ddefnyddiwyd yn yr Holocost.

Nodweddir y cyngerdd rhyfeddol yma gan gysylltiadau hynod ddiddorol. Wrth graidd y cyfan mae pedwarawd gwirioneddol ôl-fodernaidd (2017) gan y cyfansoddwr Johannes Fischer. Mae gwahanol ddylanwadau o’r gwaith hwnnw’n pelydru i’r cyngerdd cyfan. Yn fuan, mae curiad cân yr adar ar y dechrau’n cwmpasu darn meistrolgar sydd yn ei dro yn arwain at nodau’n cael eu hailadrodd gan ddwyn i gof fyd gorchestwaith Steve Reich, Different Trains (hefyd i’w glywed yn y cyngerdd). Mae gwaith Fischer yn dod i ben drwy arafu i gyfeiriadau canonaidd at Gelfyddyd Ffiwg gan Bach. Rydym wedi cyfeirio at hwnnw’n anuniongyrchol drwy agor y rhaglen gyda Summa Arvo Pärt. Paratoad addas hefyd yw Summa ar gyfer gwrando ar y pumed pedwarawd gan Peteris Vasks – un o’r ychwanegiadau mwyaf sylweddol at ‘lenyddiaeth’ y pedwarawd llinynnol yn ddiweddar.

BWCIWCH NAWR