Peteris Vasks: Pedwarawdau Llinynnol

7.30yh, Dydd Llun 13 Medi

Darllediad arlein o Neuadd Gyngerdd Prifysgol Caerdydd

Solem Quartet

Composer Piece Duration Listen
Pēteris Vasks String Quartet no. 2, Summer Tunes 25'
Pēteris Vasks String Quartet no. 3 29'

Bydd y cyngerdd hwn yn cael ei ffrydio’n fyw ar sianel YouTube Gŵyl Bro Morgannwg.

Mae’r artistiaid dethol Solem Quartet yn darparu cyflwyniad perffaith i un o gyfansoddwyr byw mwyaf dylanwadol a chynhyrchiol y byd, Pēteris Vasks, ym mlwyddyn ei benblwydd yn 75oed.

Rydym wedi cael perthynas hir gyda’r Latfiad, a oedd yn Gyfansoddwr Preswyl yr Ŵyl yn ôl yn 2006 ac yn rhan fawr o’n tymhorau o ddathlu cerddoriaeth o’r Taleithiau Baltig.

Mae Vasks yn ystyriol o fyd natur a’r amgylchedd gan ddweud, “Rydw i’n teimlo Duw ac yn gweddio ato yn y goedwig, ar lan y môr, ymhob man, oherwydd mae’r byd a grewyd gan Dduw mor brydferth.” Mae hyn i’w glywed yn glir yn ei gerddoriaeth etheraidd a synfyfyriol. Mae ei String Quartet No.2, a gyfansoddwyd ym 1984 dan y teitl ‘Summer Tunes’, yn ymgorffori’r ffocws hwn.

Sgwrs cyn cyngerdd – 7.15yh – Steph Power


Ni fyddwn yn codi unrhyw dâl ar gyfer perfformiadau 2021 ond rydym yn annog pawb i gefnogi artistiaid gŵyl eleni a’r dyfodol drwy wneud rhodd. Diolch o flaen llaw ar gyfer y cymorth hollbwysig hwn. ewch at ein tudalen Virgin Money Giving.