Stiwdio Gyfansoddwyr Peter Reynolds: Pedwarawd Armida

© Felix Broede

 

Dydd Gwener 24 Mai 2019, 9.30yb -1.00yp
Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd

Ymunwch â ni ar gyfer sesiwn anffurfiol i ddarllen drwy weithiau a gyfansoddwyd gan gyfranogwyr o Stiwdio Gyfansoddwyr Peter Reynolds ac a chwaraeir gan Bedwarawd Armida. Preswyliad yw’r Stiwdio Gyfansoddwyr i egin-gyfansoddwyr, gyda seminarau, mentora, gweithdai cyfansoddi, recordio gydag artistiaid o’r radd flaenaf a chyfle i ymwneud â cherddoriaeth gyfoes o bob cwr o’r byd. Nod y preswyliad wythnos ar ei hyd yw diwallu’r angen hollbwysig i roi i’r cyfansoddwyr ar ddechrau eu gyrfaoedd yr amgylchiadau gorau posibl iddynt fireinio eu sgiliau a chymryd camau go iawn ymlaen yn eu gwaith proffesiynol. Os hoffech wneud cyfraniad i gefnogi’r rhaglen, e-bostiwch vogfestival@outlook.com

Ni chodir tâl am fynychu’r digwyddiad yma ond anfonwch e-bost at Caroline ar vogfestival@outlook.com i gadw lle.


Stiwdio Gyfansoddwyr Peter Reynolds 2019:

Will Frampton, Carol J Jones*, Richard McReynolds, Claire Victoria Roberts, Laura Shipsey* and Jerry Zhuo


Enwyd y Stiwdio Gyfansoddwyr i ddathlu bywyd ein ffrind mawr a chydweithiwr, Peter Reynolds, a fu farw yn ddisymwth yn 2016. Cyfansoddwr hynod wreiddiol oedd Peter y mae ei weithiau’n amlygu gwybodaeth helaeth tu hwnt o lenyddiaeth gerddorol. Nid yn unig ei fod yn ddyn hynod wybodus ond roedd ganddo bersbectif artistig unigryw yn ogystal. Roedd y priodweddau hyn yn amlwg hefyd yn ei waith fel athro, rôl a gyflawnodd yn raslon iawn a chydag addfwynder arbennig. Bu ganddo gysylltiad hir â Gŵyl Bro Morgannwg ac ar adeg ei farwolaeth, roedd yn gweithio ar

gomisiwn arbennig (ffanffer i gyrn car clasurol) ar gyfer yr Ŵyl yn 2018. Testun balchder i ni yw anrhydeddu ei fywyd a’i waith drwy enwi’r Stiwdio Gyfansoddwyr er cof amdano.

 

Venue Details:
Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd
Prifysgol Caerdydd, Corbett Rd, Caerdydd CF10 3EB
https://goo.gl/maps/sSG5tEveLNs

 

In partnership with:

 

 

 

 

 

With support from:

*Vale of Glamorgan Festival are grateful to the UK Friends Of The Felix Mendelssohn Bartholdy Foundation for supporting Carol J Jones and Laura Shipsey’s places on the Peter Reynolds Composers Studio