Triawd Odysseus

Huw Watkins

13 Tachwedd, 1.00pm

St. David's Hall

Ymunwch â Thriawd Odysseus a Gŵyl Bro Morgannwg yn Neuadd Dewi Sant 13 Tachwedd wrth i ni ddathlu 50 Mlwyddiant yr ŵyl a chyhoeddi’r rhaglen ar gyfer 2019. Bydd Sara Trickey, Robin Green ac Alice Neary yn perfformio detholiad o weithiau gan Peteris Vasks, David Lang, Huw Watkins, Dobrinka Tabakova, György Kurtág a Mihkel Kerem.

Wedi’i ffurfio yn 2015, mae Triawd Piano Odysseus yn ennill bri fel un o’r ensembles mwyaf deinamig a neilltuol i ddod i’r fei yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ar gyfer y cyngerdd amser cinio yma, maent yn twrio i haenen gyfoethog y gerddoriaeth newydd sydd wedi dod i’r amlwg o Ddwyrain Ewrop cyn taro adre go iawn gyda pherfformiad o Piano Trio aruthrol Watkins.

Composer Piece Duration Listen
Peteris Vasks White Scenery (Winter) o 4 Seasons 9'
David Lang Undanceable (soddgrwth a phiano) 3'
Mihkel Kerem Asleep (soddgrwth a phiano) - y perfformiad cyntaf yn y byd 3'
György Kurtág Jatekok – detholiad o – (piano unawd) 6'
Dobrinka Tabakova Rhodopa (feiolín a phiano) 6'
Huw Watkins Piano Trio 20'