Cymdeithaswch Gyda Ni

The Vale of Glamorgan Festival Ltd is registered in Wales/Cofrestrwyd yng Nghymru:No/Rhif: 1862934Charity No/Rhif Elusen: 519044 VAT no/Rhif TAW: GB 331 0709 00

GŴYL BRO MORGANNWG

Yng Ngŵyl Bro Morgannwg, rydym yn dod a’r gerddoriaeth glasurol newydd a chyfoes gorau gan gyfansoddwyr byw i chi yng nghalon De Cymru. Mae’r dathliad blynyddol o ddigwyddiadau cerddoriaeth newydd yn cael ei chynnal ym mis Medi drwy amryw o leoliadau ar hyd a lled De Cymru, er mae ein gwaith comisiynu, cynhyrchu ac ymgysylltu yn parhau drwy gydol y flwyddyn.

Amdanom Ni

Mae Gŵyl Bro Morgannwg wedi bod yn curadu a chyflwyno y gorau o gerddoriaeth clasurol cyfoes blwyddyn ar ôl blwyddyn gydag angerdd

Dysgwch Rhagor
Festival 2023

The 2023 Festival will put a spotlight on inspiring living composers and their work

Dysgwch Rhagor
Cefnogwch Yr Ŵyl

Mae’r ŵyl eisioes wedi bod, a bydd yn parhau i ganolbwyntio ar godi sylw a chefnogi gwaith cyfansoddwyr heddiw…

Dysgwch Rhagor

Amdanom Ni

Mae Gŵyl Bro Morgannwg wedi bod yn curadu a chyflwyno'r gorau o gerddoriaeth glasurol gyfoes blwyddyn ar ôl blwyddyn gydag angerdd, ers ei sefydliad gan y cyfansoddwr Cymraeg John Metcalf yn 1969.

Dymunwn rannu’r llawenydd o wrando a darganfod gyda chynulleidfaoedd sydd yn ysu i gael profi'r newydd a’r cyfoes, ac rydym yn gweithio gyda chyfansoddwyr rhyngwladol sydd yn torri a thraddodiad i gomisiynu cerddoriaeth newydd sydd yn adlewyrchu diwylliant cerddoriaeth glasurol heddiw ac yfory.

Amdanom Ni
Vale of Glamorgan Festival

Festival news delivered straight to your inbox

cefnogwch yr ŵyl

BYDDWCH YN SIŴR I GYSYLLTU Â NI

Byswn wrth ein bodd i glywed ganddoch!

Cysylltu
Mae pob ceiniog a phunt a gaiff ei rhoi i’r Ŵyl yn gwneud gwahaniaeth. Os hoffech wneud cyfraniad heddiw, gofynnwn yn garedig i chi ymweld â’n tudalen Givey.com
Givey Gwnewch cyfraniad ar Givey

EIN HARIANWYR CRAIDD

cy