Cymdeithaswch Gyda Ni

The Vale of Glamorgan Festival Ltd is registered in Wales/Cofrestrwyd yng Nghymru:No/Rhif: 1862934Charity No/Rhif Elusen: 519044 VAT no/Rhif TAW: GB 331 0709 00

GŴYL BRO MORGANNWG

Yng Ngŵyl Bro Morgannwg, rydym yn dod a’r gerddoriaeth glasurol newydd a chyfoes gorau gan gyfansoddwyr byw i chi yng nghalon De Cymru. Mae’r dathliad blynyddol o ddigwyddiadau cerddoriaeth newydd yn cael ei chynnal ym mis Medi drwy amryw o leoliadau ar hyd a lled De Cymru, er mae ein gwaith comisiynu, cynhyrchu ac ymgysylltu yn parhau drwy gydol y flwyddyn.

Amdanom Ni

Mae Gŵyl Bro Morgannwg wedi bod yn curadu a chyflwyno y gorau o gerddoriaeth clasurol cyfoes blwyddyn ar ôl blwyddyn gydag angerdd

Dysgwch Rhagor
Gŵyl 2022

Fydd Gŵyl Bro Morgannwg yn gosod ffocws ar gyfansoddwyr byw ysbrydiadol a’u gwaith. Cliciwch ar y ddolen isod i ddysgu rhagor.

Dysgwch Rhagor
Cefnogwch Yr Ŵyl

Mae’r ŵyl eisioes wedi bod, a bydd yn parhau i ganolbwyntio ar godi sylw a chefnogi gwaith cyfansoddwyr heddiw…

Dysgwch Rhagor

Amdanom Ni

Mae Gŵyl Bro Morgannwg wedi bod yn curadu a chyflwyno'r gorau o gerddoriaeth glasurol gyfoes blwyddyn ar ôl blwyddyn gydag angerdd, ers ei sefydliad gan y cyfansoddwr Cymraeg John Metcalf yn 1969.

Dymunwn rannu’r llawenydd o wrando a darganfod gyda chynulleidfaoedd sydd yn ysu i gael profi'r newydd a’r cyfoes, ac rydym yn gweithio gyda chyfansoddwyr rhyngwladol sydd yn torri a thraddodiad i gomisiynu cerddoriaeth newydd sydd yn adlewyrchu diwylliant cerddoriaeth glasurol heddiw ac yfory.

Amdanom Ni

ARCHEBWCH EICH TOCYNNAU YMA

Neu gwelwch ein rhaglen o ddigwyddiadau neu ddolen uniongyrchol i wefan CBCDC yma am ddulliau prynu eraill

Darganfyddwch y Diweddara!

Byddwn yn postio yn fan hyn i sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r diweddara!

  • On Sale day

    We are very excited to officially launch our new Vale of Glamorgan Festival Website. Thanks to funding from Arts Council Wales we have bee...

  • Our New Website!

    We are very excited to officially launch our new Vale of Glamorgan Festival Website. Thanks to funding from Arts Council Wales we have bee...

cefnogwch yr ŵyl

BYDDWCH YN SIŴR I GYSYLLTU Â NI

Byswn wrth ein bodd i glywed ganddoch!

Cysylltu
Mae pob ceiniog a phunt a gaiff ei rhoi i’r Ŵyl yn gwneud gwahaniaeth. Os hoffech wneud cyfraniad heddiw, gofynnwn yn garedig i chi ymweld â’n tudalen Givey.com

EIN HARIANWYR CRAIDD

DILYNWCH YR ŴYL YMA

cyWelsh