Cymdeithaswch Gyda Ni

The Vale of Glamorgan Festival Ltd is registered in Wales/Cofrestrwyd yng Nghymru:No/Rhif: 1862934Charity No/Rhif Elusen: 519044 VAT no/Rhif TAW: GB 331 0709 00

 

Amdanom Ni

Y GORAU YNG NGHERDDORIAETH GLASUROL YN FLYNYDDOL

Mae Gŵyl Bro Morgannwg wedi bod yn curadu a chyflwyno'r gorau o gerddoriaeth glasurol gyfoes blwyddyn ar ôl blwyddyn gydag angerdd, ers ei sefydliad gan y cyfansoddwr Cymraeg John Metcalf yn 1969.

 

Dymunwn rannu’r llawenydd o wrando a darganfod gyda chynulleidfaoedd sydd yn ysu i gael profi'r newydd a’r cyfoes, ac rydym yn gweithio gyda chyfansoddwyr rhyngwladol sydd yn torri a thraddodiad i gomisiynu cerddoriaeth newydd sydd yn adlewyrchu diwylliant cerddoriaeth glasurol heddiw ac yfory.

Huw Watkins

“This wonderful festival has championed an enormous range of composers over the last fifty years, and I am very fortunate to have been one of them. It has cultivated a sympathetic and adventurous audience for new music in Wales, for which, as a composer, I am deeply grateful.”

 

Huw Watkins

Mae Gŵyl Bro Morgannwg wedi tyfu dros y 50 mlynedd diwethaf i fod yn un o wyliau cyfoes fwyaf unigryw ac arloesol y byd cerddoriaeth glasurol. Mae Cyfarwyddwr Artistig John Metcalf yn gyfansoddwr Cymraeg/Canadaidd ar y brig, sydd yn cynhyrchu gweithiau mewn amryw o ffurfiau cerddorol pwysig, ac wedi ymrwymo i guradu a chomisiynu perfformiadau clasurol cyfoes sydd yn torri a thraddodiad drwy gydol hanes yr ŵyl. Mae blynyddoedd cynt wedi cynnwys dathliadau mawr o weithiau cyfansoddwyr rhyngwladol Arvo Pärt, Louis Andriessen a Steve Reich, sydd wedi bod yn bresennol i’r ŵyl, yn galluogi cynulleidfaoedd i glywed yn uniongyrchol gan y cyfansoddwyr am eu gwaith a’r hyn sydd wedi eu hysbrydoli.

Mae ein rhaglennu a chomisiynu wedi eu harwain o Gymru ond yn cysylltu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, can ddarparu amrediad o ddatblygiadau cerddorol a chyfleoedd cynulleidfaol anhygoel. Mae ein cyfres cyngherddau blynyddol, gan gynnwys darlithiau a seminarau yn creu profil i gerddorion dawnus ac amrywiol, ac yn darparu cyfleoedd am ddysgu integredig a mewnweledol.

Ein nod yw cefnogi a dathlu cerddorion dawnus ac amrywiol o unrhyw oedran, o unrhyw lefel o brofiad cerddorol ac o unrhyw gefndir mewn ffordd ragweithiol. Gan gynnwys:

  • Meithrin partneriaethau mewn cymunedau sydd heb gael cymryd mantais o gyfleoedd creadigol hyd yn hyn
  • Darparu hyfforddiant technegol i gerddorion Cymraeg broffesiynol ymddangosol i’w cefnogi yn eu datblygiad gyrfaol
  • Datblygu rhwydweithiau cerddorol cydweithiol yn rhannu sgiliau ar hyd Cymru-gyfan
  • Darparu llwyfannau rhannu perfformiadau ar gyfer cerddorion ysbrydiadol.
  • Datblygu rhaglennu uchelgeisiol o safon uchel i helpu llenwi bylchau ym myd datblygiad cerddorol a chyflwyno yng Nghymru.
  • Ymrwymiad i’r ymarferion cynhwysol gorau, a gweithrediad yr egwyddorion yma ar hyd ein rhaglennu, comisiynu a staffio.
  • Cefnogi creawdwyr llawrydd ar hyd a lled Cymru a’r byd - gan gyflogi, datblygu a chysylltu eu sgiliau.

cefnogwch yr ŵyl

BYDDWCH YN SIŴR I GYSYLLTU Â NI

Byswn wrth ein bodd i glywed ganddoch!

Cysylltu
Mae pob ceiniog a phunt a gaiff ei rhoi i’r Ŵyl yn gwneud gwahaniaeth. Os hoffech wneud cyfraniad heddiw, gofynnwn yn garedig i chi ymweld â’n tudalen Givey.com
Givey Gwnewch cyfraniad ar Givey

EIN HARIANWYR CRAIDD

DILYNWCH YR ŴYL YMA

cy