Cymdeithaswch Gyda Ni

The Vale of Glamorgan Festival Ltd is registered in Wales/Cofrestrwyd yng Nghymru:No/Rhif: 1862934Charity No/Rhif Elusen: 519044 VAT no/Rhif TAW: GB 331 0709 00

 

Cymerwch Rhan

Cysylltwch â ni i ddarganfod y ffyrdd diddorol y gallwch chi ddod yn agosach fyth i’r ŵyl

CYFANSODDWYR

Cenhadaeth yr Ŵyl yw i ddathlu cerddoriaeth y cyfansoddwyr mwyaf diddorol sydd yn gweithio heddiw, tra yn meithrin cyfansoddwyr newydd dawnus sydd ar fîn ymddangos hefyd.

 

Cyfansoddwyr Sefydledig: Ebostiwch dolenni gyda esiamplau o’ch gwaith neu gwobrwyon, i gael eich hystyried ar gyfer rhaglenni presennol neu dyfodol.

 

Cyfansoddwyr Ymddangosol: Dilynwch ein platfformau cyfryngau cyhoeddus i sicrhau y gwelwch chi y newyddion diweddara am ein cyfleoedd datblygiad gyrfaol – gan ymestyn o hyfforddiant a datblygiad arbenigol i gomisiynnau. Yn ogystal, mae ein Stiwdio Cyfansoddwyr Peter Reynolds yn rhedeg yn gydamserol a’r Ŵyl, a gaiff ei hystyried fel un o stiwdio gyfansoddi blaenllaw yn y DU.

CERDDORION

Ydych chi yn gerddor / grŵp dawnus a hoffech berfformio fel rhan o’r Ŵyl – un o ŵyliau cerddoriaeth clasurol mwyaf anrhydeddus ac hanesyddol Cymru? Ebostiwch dolenni gyda esiamplau o’ch perfformiadau, i gael eich hystyried ar gyfer rhaglenni presennol neu dyfodol.

YSGOLION

Angen help i ddarparu addysg cerddorol yn eich ysgolion? Hoffech weld eich plant yn datblygu eu dawn cerddorol eu hunain? Mewn partneriaeth gyda Arts Active rydym yn trefnu gweithdai, perfformiadau ac adnoddau arloesol i helpu athrawon darparu addysg cerddorol mewn gosodiadau ysgol. Cliciwch yma i weld deunydd adnoddau ac ebostiwch os oes gennych ddiddordeb mewn cyfleoedd gweithdai.

GRWPIAU CYMUNEDOL

Hoffech ddod yn agosach i ddigwyddiadau’r Ŵyl drwy cymryd rhan mewn un? Mae bob Ŵyl yn darparu amryw o gyfleoedd – o gyflwyniadau arbenigol, i weithdai cymunedol i wirfoddoli. Cysylltwch â ni i ddarganfod rhagor.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac rydym yn croesawu cyfranogiad bobl o bob cefndir, ethnigrwydd a rheini gydag anabledd.

Cysylltwch â Ni

cefnogwch yr ŵyl

BYDDWCH YN SIŴR I GYSYLLTU Â NI

Byswn wrth ein bodd i glywed ganddoch!

Cysylltu
Mae pob ceiniog a phunt a gaiff ei rhoi i’r Ŵyl yn gwneud gwahaniaeth. Os hoffech wneud cyfraniad heddiw, gofynnwn yn garedig i chi ymweld â’n tudalen Givey.com
Givey Gwnewch cyfraniad ar Givey

EIN HARIANWYR CRAIDD

DILYNWCH YR ŴYL YMA

cy