Cymdeithaswch Gyda Ni

The Vale of Glamorgan Festival Ltd is registered in Wales/Cofrestrwyd yng Nghymru:No/Rhif: 1862934Charity No/Rhif Elusen: 519044 VAT no/Rhif TAW: GB 331 0709 00

 

Studio Cyfansoddwr
Peter Reynolds

Fu’r PRCS yn gwrs hynod manteisiol a thrylwyr. Bu’r cyfuniad o berfformiadau, cyngherddau, gweithdai a sesiynnau unigol yn brofiad hynod o fuddiol. Plîs cadwch y cwrs i fynd, fu yn un o gyrsiau cyfansoddi hafol gorau rwyf wedi cael y braint o fynychu, ac fu’n brofiad bythgofiadwy”. – Cameron Biles-Liddell, Cyfansoddwr

 

Mae Stiwdio Cyfansoddwyr Peter Reynolds (PRCS) yn gwrs preswyl ar gyfer cerddorion dawnus ifanc, yn darparu datblygiad sgiliau dwys a chyfle i greu a rhannu eu gweithiau newydd mewn perfformiadau gyda cerddorion proffesiynol safod byd.

Mae PRCS has been described by recent participants as “one of the UK’s best composers’ schools” and providing vital experiences that “are like gold dust” for developing musicians. No other organisation in Wales provides this composer development support. With its unique model of workshops, expert seminars, talks, musical presentation, artist collaboration and recording and sharing of new work, PRCS provides talented composers with vital development support through the creation of new work. Robert Fokkens (Composer and Reader in Music at Cardiff University, who are a partner organisation) has led our PRCS program since its inception, guiding our composers through the process of realising their new works, providing exceptional support at every juncture (enhanced by visiting tutors such as Lynne Plowman, Pedro Faria Gomes, and Mark David Boden).

 

“Roedd PRCS yn gyfle arbenning i gwrdd a chyfansoddwyr eraill, cydweithio gyda cherddorion a creu cysylltiadau ar hyd a lled y gymuned cerddoriaeth newydd” – Florence Ann Maunders

Applications for the 2023 PRCS are now closed.

 

You can support the six young composers of this year’s cohort as they prepare their work for archival recording and performance in two creative masterclasses on 24 September a 27 September.

Recordiadau Cyn-Gyfranogwyr PRCS – Cliciwch yma am y fideos

Recordings of PRCS composers works (2021)

Aftershocks by Florence Anna Maunders

The Sea She Swam Lucy Callen

Mirage Angela Slater

Shadows of Light – Cameron Biles-Liddell

Tafal Euchar Gravina

My Bed – Daniel-Wyn Jones

cefnogwch yr ŵyl

BYDDWCH YN SIŴR I GYSYLLTU Â NI

Byswn wrth ein bodd i glywed ganddoch!

Cysylltu
Mae pob ceiniog a phunt a gaiff ei rhoi i’r Ŵyl yn gwneud gwahaniaeth. Os hoffech wneud cyfraniad heddiw, gofynnwn yn garedig i chi ymweld â’n tudalen Givey.com
Givey Gwnewch cyfraniad ar Givey

EIN HARIANWYR CRAIDD

ACKNOWLEDGEMENTS

DILYNWCH YR ŴYL YMA

cy