Cymdeithaswch Gyda Ni

The Vale of Glamorgan Festival Ltd is registered in Wales/Cofrestrwyd yng Nghymru:No/Rhif: 1862934Charity No/Rhif Elusen: 519044 VAT no/Rhif TAW: GB 331 0709 00

 

Cefnogwch Yr Ŵyl

Cysylltwch â ni i ddarganfod y ffyrdd diddorol y gallwch chi ddod yn agosach fyth i’r ŵyl

Cefnogwch Yr Ŵyl

Cefnogwch ni

Mae’r ŵyl eisioes wedi bod, a bydd yn parhau i ganolbwyntio ar godi sylw a chefnogi gwaith cyfansoddwyr heddiw, ag y maent yn parhau i’n hysbrydoli, diddori a chyffroi gydag eu creadigrwydd anhygoel a chymhelliad artistig i ddarganfod ffyrdd newydd o ddehongli yr 20fed a 21ain ganrif trwy eu cerddoriaeth.

 

Dymunwn i parhau i rhaglennu digwyddiadau rhyfeddol ac i gefnogi y cyfansoddwyr mwyaf diddorol, ond fydd ond yn bosib i ni wneud hyn gydag eich help. Pe bai drwy cyfrannu eich hamser, neu chyfraniad ariannol – gallwch gyfrannu yn fawr neu yn fychan – ac bydd unrhyw gymorth allwch chi roi iddyn ni yn holl bwysig at sicrhau dyfodol yr ŵyl.

 

Ebostiwch ni drwy producer@valeofglamorganfestival.org.uk i ddarganfod rhagor am y cyfleoedd sydd ar gael i gynorthwyo’r ŵyl.

GWIRFODDOLI

Hoffwch fod yn rhan o dîm yr ŵyl? Byddwn angen help i rhannu newyddion am yr ŵyl, yn stiwardio digwyddiadau, yn gwerthu tocynnau raffl a chymorth technegol hefyd.

CYFRANIAD I’R ŴYL

(cyfraniad o £1+)

Mae gan yr ŵyl amcanion uchelgeisiol ond cyllid bychan. Gall unrhyw cyfraniad, o unrhyw maint, gwneud gwahaniaeth enfawr i’r ŵyl ac i’r digwyddiadau y gallwn ni eu cynnal. Ystyriwch gwneud cyfraniad ar ein tudalen Givey.

CYFRANNU

FFRIND I’R ŴYL

(cyfraniad o +£30 sengl / +£50 i gartref)

Mae cefnogaeth gan ein Ffrindiau gwych eleni wedi bod yn hanfodol at sicrhau ein bod wedi gallu parhau drwy gyfnod o her ariannol mawr i gadarnhau Ŵyl 2022. Ymunwch neu ail-ymunwch fel Ffrind drwy chyfeillgarwch blynyddol ac helpwch ni barhau i 2023 drwy cymryd mantais hefyd o wybodaeth o flaen llaw a chredyd arbennig.

FFURFLEN FFRIND I’R ŴYL

CEFNOGAETH EITHRIADOL

Noddwyr Yr Ŵyl (o £250)

Darparwch cefnogaeth eithriadol a galluogwch i bethau anhygoel ddigwydd. Mae chyfyngiadau dros y dwy flynedd diwethaf a’u heffeithiau wedi gwneud dyfodol yr ŵyl yn ansicr. Cynorthwywch ni i roi yr ŵyl yn nôl ar sylfaen ariannol cadarn trwy ddod yn Noddwr i’r Ŵyl a mwynhewch mynediad i ddigwyddiadau unigryw. Mae gan eich cefnogaeth y grym i drawsnewid bywydau cyfansoddwyr a datblygiad cerddoriaeth yng Nghymru.

 

Cronfa Dyfodol Yr Ŵyl

Helpwch ddarparu dyfodol i gerddoriaeth gwych Cymraeg ac i gyfansoddwyr newydd fwyaf dawnus. Mae ariannu ar gyfer gweithiau newydd cyfansoddwyr newydd yn brin. Mae gan unigolion sydd yn ymddangos dawn artistig o’r safon uchaf cyfleoedd prin i ddatblygu campweithiau cerddorol newydd. Trwy galluogi creadigaeth o weithiau newydd byddwch yn tanio dyfodol cyfansoddwr newydd, ond cewch hefyd gyd-gysylltiad tragwyddol i’r gwaith.

 

Mae creadigaeth o gerddoriaeth newydd yn gwneud am anrheg bythgofiadwy i’ch holl oes. Gallwn eich help i nodi phenblwydd neu dathliad arbenning drwy trefnu premiere preifat o’ch comisiwn mewn lleoliad hyfryd, i rannu cerddoriaeth am y tro cyntaf y byddwch chi yn dragwyddol wedi hymgysylltu gydag.

 

Cysylltwch â Cyfarwyddwr Artistig yr Ŵyl, John Metcalf, ar artisticdirector@valeofglamorganfestival.org.uk os hoffech ddarganfod rhagor am gyfleoedd comisiynu preifat.

FFURFLEN FFRINDIAU’R ŴYL  Datganiad Rhodd Gymorth

   

  Dymunaf i Ŵyl Bro Morgannwg (Rhif Elusen: 519044) drin yr holl gyfraniadau rwyf wedi gwneud eleni ac yn y chwech mlynedd cyn flwyddyn y datganiad hon, ac phob cyfraniad rwyf yn gwenud o ddyddiad y datganiad hon tan yr rwyf yn nodi yn wahanol, fel rhoddion Rhodd Gymorth.

   

  Rwyf yn cadarnhau yr rwyf wedi talu cyfanswm o Dreth Incwm ac/neu Treth Elwau Cyfalaf am bod blwyddyn treth (6 Ebrill i 5 Ebrill) sydd o leiaf yn gyfartal i’r swm o dreth y bydd yr holl elusennau neu CASCs y byddwn yn gwenud cyfraniadau tuag at, am ail-hawlio ar fy rhoddion i’r flwyddyn treth hwnnw. Rwyf yn cydnabod ac yn dealt y bydd trethi eraill fel VAT a Treth Cyngor ddim yn gymwys. Rwyf yn cydnabod ac yn dealt y bydd yr elusen yn ail-hawlio 28c o dreth ar bob £1 a roddais hyd at 5 Ebrill 2008 ac byddent yn ail-hawlio 25c o dreth ar bob £1 rwyf yn rhoi ar neu yn dilyn 6 Ebrill 2008.

  BYDDWCH YN SIŴR I GYSYLLTU Â NI

  Byswn wrth ein bodd i glywed ganddoch!

  Cysylltu
  Mae pob ceiniog a phunt a gaiff ei rhoi i’r Ŵyl yn gwneud gwahaniaeth. Os hoffech wneud cyfraniad heddiw, gofynnwn yn garedig i chi ymweld â’n tudalen Givey.com
  Givey Gwnewch cyfraniad ar Givey

  EIN HARIANWYR CRAIDD

  DILYNWCH YR ŴYL YMA

  cy