Cymdeithaswch Gyda Ni

The Vale of Glamorgan Festival Ltd is registered in Wales/Cofrestrwyd yng Nghymru:No/Rhif: 1862934Charity No/Rhif Elusen: 519044 VAT no/Rhif TAW: GB 331 0709 00

 

Cefnogwch Yr Ŵyl

Cysylltwch â ni i ddarganfod y ffyrdd diddorol y gallwch chi ddod yn agosach fyth i’r ŵyl

Cefnogwch Yr Ŵyl

Cefnogwch ni

Mae’r ŵyl eisioes wedi bod, a bydd yn parhau i ganolbwyntio ar godi sylw a chefnogi gwaith cyfansoddwyr heddiw, ag y maent yn parhau i’n hysbrydoli, diddori a chyffroi gydag eu creadigrwydd anhygoel a chymhelliad artistig i ddarganfod ffyrdd newydd o ddehongli yr 20fed a 21ain ganrif trwy eu cerddoriaeth.

 

Dymunwn i parhau i rhaglennu digwyddiadau rhyfeddol ac i gefnogi y cyfansoddwyr mwyaf diddorol, ond fydd ond yn bosib i ni wneud hyn gydag eich help. Pe bai drwy cyfrannu eich hamser, neu chyfraniad ariannol – gallwch gyfrannu yn fawr neu yn fychan – ac bydd unrhyw gymorth allwch chi roi iddyn ni yn holl bwysig at sicrhau dyfodol yr ŵyl.

 

Ebostiwch ni drwy producer@valeofglamorganfestival.org.uk i ddarganfod rhagor am y cyfleoedd sydd ar gael i gynorthwyo’r ŵyl.

GWIRFODDOLI

Hoffwch fod yn rhan o dîm yr ŵyl? Byddwn angen help i rhannu newyddion am yr ŵyl, yn stiwardio digwyddiadau, yn gwerthu tocynnau raffl a chymorth technegol hefyd.

CYFRANIAD I’R ŴYL

(cyfraniad o £1+)

Mae gan yr ŵyl amcanion uchelgeisiol ond cyllid bychan. Gall unrhyw cyfraniad, o unrhyw maint, gwneud gwahaniaeth enfawr i’r ŵyl ac i’r digwyddiadau y gallwn ni eu cynnal. Ystyriwch gwneud cyfraniad ar ein tudalen Givey.

CYFRANNU

FFRIND I’R ŴYL

(cyfraniad o +£30 sengl / +£50 i gartref)

Mae cefnogaeth gan ein Ffrindiau gwych eleni wedi bod yn hanfodol at sicrhau ein bod wedi gallu parhau drwy gyfnod o her ariannol mawr i gadarnhau Ŵyl 2022. Ymunwch neu ail-ymunwch fel Ffrind drwy chyfeillgarwch blynyddol ac helpwch ni barhau i 2023 drwy cymryd mantais hefyd o wybodaeth o flaen llaw a chredyd arbennig.

FFURFLEN FFRIND I’R ŴYL

SYNDICADAU GŴYL 2022

Tanio Talent Ifanc (cyfraniad +£75)

Cynorthwywch ni i feithrin talent ifanc drwy cefnogi ein rhaglen datblygiad.

 

Mae Helen Woods yn gyfansoddwraig talentog gyda ddawn am ysbrydoli plant. Mae’r Ŵyl wedi comisiynu Helen i greu gwaith newydd wedi ei ysbrydoli gan geiriau Greta Thunberg. Bydd hyn yn ffocws i gyfres o weithdai mawr a phecynnau adnoddau i ysgolion gynradd – i helpu tanio dychymyg a thalent cerddorion y dyfodol.

 

Mae Studio Cyfansoddwyr Peter Reynolds yn cael ei chynnal yn ystod wythnos yr ŵyl and yn darparu phrofiadau sydd “fel llwch aur” ar gyfer cyfansoddwyr lefel graddedig o’r safon uchaf. Caiff fyfyrwyr gwersi unigol, gweithdai a seminarau gan gyfansoddwyr nodedig yr ŵyl – tra hefyd yn datblygu a chyflwyno gweithiau newydd.

 

Fel aelod syndicâd cewch wahoddiad i fynychu digwyddiadau cefn llwyfan pwysig a’r cyntaf i glywed gweithiau newydd a chaiff eu creu.

RHYNGWLADOL: SANDBOX PERCUSSION, EFROG NEWYDD

(cyfraniad o +£100)

Cynorthwywch ni i ddod a rhai o gerddorion mwyaf gwefreiddiol sydd yn gweithio heddiw i Gymru – i ddiddori ac ysbrydoli cynulleidfaoedd, cyfansoddwyr a cherddorion. Bydd dwbl-enwebeion Grammy 2022 Sandbox Percussion yn cyffroi gydag eu hangerdd, egni a sgilliau safon-byd – gyda digwyddiadau amryw gan gynnwys gwaith Seven Pillars yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a hefyd arwain champwaith John Luther Adams Inuksuit ym Mharc Bute.

 

Dewch yn rhan o’r syndicâd ac byddwn yn sicrhau y cewch chi y cyfle am brofiad cyfagos a phersonol gyda Sandbox Percussion na fyddwch byth yn ei anghofio.

CEFNOGAETH EITHRIADOL

Noddwyr Yr Ŵyl (o £250)

Darparwch cefnogaeth eithriadol a galluogwch i bethau anhygoel ddigwydd. Mae chyfyngiadau dros y dwy flynedd diwethaf a’u heffeithiau wedi gwneud dyfodol yr ŵyl yn ansicr. Cynorthwywch ni i roi yr ŵyl yn nôl ar sylfaen ariannol cadarn trwy ddod yn Noddwr i’r Ŵyl a mwynhewch mynediad i ddigwyddiadau unigryw. Mae gan eich cefnogaeth y grym i drawsnewid bywydau cyfansoddwyr a datblygiad cerddoriaeth yng Nghymru.

 

Cronfa Dyfodol Yr Ŵyl

Helpwch ddarparu dyfodol i gerddoriaeth gwych Cymraeg ac i gyfansoddwyr newydd fwyaf dawnus. Mae ariannu ar gyfer gweithiau newydd cyfansoddwyr newydd yn brin. Mae gan unigolion sydd yn ymddangos dawn artistig o’r safon uchaf cyfleoedd prin i ddatblygu campweithiau cerddorol newydd. Trwy galluogi creadigaeth o weithiau newydd byddwch yn tanio dyfodol cyfansoddwr newydd, ond cewch hefyd gyd-gysylltiad tragwyddol i’r gwaith.

 

Mae creadigaeth o gerddoriaeth newydd yn gwneud am anrheg bythgofiadwy i’ch holl oes. Gallwn eich help i nodi phenblwydd neu dathliad arbenning drwy trefnu premiere preifat o’ch comisiwn mewn lleoliad hyfryd, i rannu cerddoriaeth am y tro cyntaf y byddwch chi yn dragwyddol wedi hymgysylltu gydag.

 

Cysylltwch â Cyfarwyddwr Artistig yr Ŵyl, John Metcalf, ar artisticdirector@valeofglamorganfestival.org.uk os hoffech ddarganfod rhagor am gyfleoedd comisiynu preifat.

FFURFLEN FFRINDIAU’R ŴYL  Datganiad Rhodd Gymorth

   

  Dymunaf i Ŵyl Bro Morgannwg (Rhif Elusen: 519044) drin yr holl gyfraniadau rwyf wedi gwneud eleni ac yn y chwech mlynedd cyn flwyddyn y datganiad hon, ac phob cyfraniad rwyf yn gwenud o ddyddiad y datganiad hon tan yr rwyf yn nodi yn wahanol, fel rhoddion Rhodd Gymorth.

   

  Rwyf yn cadarnhau yr rwyf wedi talu cyfanswm o Dreth Incwm ac/neu Treth Elwau Cyfalaf am bod blwyddyn treth (6 Ebrill i 5 Ebrill) sydd o leiaf yn gyfartal i’r swm o dreth y bydd yr holl elusennau neu CASCs y byddwn yn gwenud cyfraniadau tuag at, am ail-hawlio ar fy rhoddion i’r flwyddyn treth hwnnw. Rwyf yn cydnabod ac yn dealt y bydd trethi eraill fel VAT a Treth Cyngor ddim yn gymwys. Rwyf yn cydnabod ac yn dealt y bydd yr elusen yn ail-hawlio 28c o dreth ar bob £1 a roddais hyd at 5 Ebrill 2008 ac byddent yn ail-hawlio 25c o dreth ar bob £1 rwyf yn rhoi ar neu yn dilyn 6 Ebrill 2008.

  BYDDWCH YN SIŴR I GYSYLLTU Â NI

  Byswn wrth ein bodd i glywed ganddoch!

  Cysylltu
  • On Sale day

   We are very excited to officially launch our new Vale of Glamorgan Festival Website. Thanks to funding from Arts Council Wales we have bee...

  • Our New Website!

   We are very excited to officially launch our new Vale of Glamorgan Festival Website. Thanks to funding from Arts Council Wales we have bee...

  Mae pob ceiniog a phunt a gaiff ei rhoi i’r Ŵyl yn gwneud gwahaniaeth. Os hoffech wneud cyfraniad heddiw, gofynnwn yn garedig i chi ymweld â’n tudalen Givey.com

  EIN HARIANWYR CRAIDD

  DILYNWCH YR ŴYL YMA

  cyWelsh