Cymdeithaswch Gyda Ni

The Vale of Glamorgan Festival Ltd is registered in Wales/Cofrestrwyd yng Nghymru:No/Rhif: 1862934Charity No/Rhif Elusen: 519044 VAT no/Rhif TAW: GB 331 0709 00

 

Cefnogwyr

The Vale of Glamorgan Festival is funded by:

 

Cyngor Celfyddydau Cymru
Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston
The Embassy of the Netherlands
The Fidelio Charitable Trust
PRS Foundation’s The Open Fund for Organisations
Ymddiriedolaeth RVW
Cerdd

 

The Vale of Glamorgan Festival is also made possible through generous collaborators:

 

Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd
Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

 

Hoffwn ddiolch Ffrindiau’r Ŵyl am eu chyfraniadau hael:

 

Simon and Sian Heilbron (Noddwyr Yr Ŵyl)
Howard and Susan Cheesman (Noddwyr Yr Ŵyl)

Professor Anne Farmer & Professor Peter McGuffin
David and Val Lermon
Ken Griffin
Suzie Morel
Peter Bamfield
Jeremy Points
Richard and Beverly Tonkin
Geoffrey Hosking
Mal Rowson
Lynne Plummer
Andrew Malin
Michael Trickey
Mark Hevesi
G Howells
Bill & Rita Hales
Paul & Jane Motte

Hoffwn hefyd ddiolch a dangos ein gwerthfawrogiad gwresog i bawb sydd wedi gwneud cyfraniad i’r ŵyl. Diolch yn fawr iawn.

cefnogwch yr ŵyl

BYDDWCH YN SIŴR I GYSYLLTU Â NI

Byswn wrth ein bodd i glywed ganddoch!

Cysylltu
Mae pob ceiniog a phunt a gaiff ei rhoi i’r Ŵyl yn gwneud gwahaniaeth. Os hoffech wneud cyfraniad heddiw, gofynnwn yn garedig i chi ymweld â’n tudalen Givey.com
Givey Gwnewch cyfraniad ar Givey

EIN HARIANWYR CRAIDD

DILYNWCH YR ŴYL YMA

cy